01CYBERATON PROENERGY zawarł umowę na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW

Zobacz

- Reklama -

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, o zawarciu w dniu 19.05.2021 r. przez spółkę zależną od Emitenta T&T PROENERGY Sp. z o.o. umowy na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Nowa Wieś Ełcka.

Wartość umowy wynosi 2.727.248,54zł netto tj. 3.354.515,70 zł brutto (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset piętnaście zł 70/100) i wpłynie na skonsolidowany wynik Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. w III i IV kwartale 2021 r.

Zawarcie powyższej umowy wpisuje się w założenia strategiczne i działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki 01CYBERATON PROENERGY S.A. na rynku fotowoltaicznym w Polsce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -