Ad image

5G i jego wpływ na przyszłość mobilności 

Każda nowa generacja telefonii mobilnej dostarczała ludzkości nowe możliwości i wartości dla klientów oraz operatorów, które niekoniecznie osiągały zakładany sukces. W szczególności, operatorzy, których inwestycje w możliwość użytkowania poszczególnych pasm częstotliwości liczone są w milionach, byli szczególnie zainteresowani w maksymalną eksploatacją nowych standardów.

Eksperci EY

Każda nowa generacja telefonii mobilnej dostarczała ludzkości nowe możliwości i wartości dla klientów oraz operatorów, które niekoniecznie osiągały zakładany sukces. W szczególności, operatorzy, których inwestycje w możliwość użytkowania poszczególnych pasm częstotliwości liczone są w milionach, byli szczególnie zainteresowani w maksymalną eksploatacją nowych standardów.

Droga do 5G: standardy telefonii mobilnej – usługi i oczekiwania

Technologia 2G dostarczyła nam możliwość bezprzewodowej komunikacji, co bez wątpienia zmieniło świat, zbliżyło ludzi i przyśpieszyło komunikację w życiu prywatnym i biznesie, pozwoliło na kontakt z ludźmi w terenie, a nie wyłącznie zza biurka czy też z domu. Dostarczyła również zupełnie nie planowaną usługę SMS (z ang. Short Message Service), która wprowadziła, na wiele lat, nowy sposób komunikowania się pomiędzy użytkownikami za pomocą wiadomości o długości do 160 znaków. 

Wdrażany następnie standard 3G miał zwiastować kolejną rewolucję, zmianę komunikacji z tradycyjnych rozmów na video-rozmowy. Zostało to jednak zweryfikowane przez rynek, nie osiągając planowanego sukcesu i to nie tylko ze względu na wyższe koszty ale głównie poprzez ówczesną niechęć społeczeństwa do aktywacji kamer. W rzeczywistości, nowa technologia wprowadziła lepsze wykorzystanie pasma  co przekłada się na zwiększenie pojemności sieci: więcej połączeń z tym samym czasie z wykorzystaniem takiej samej szerokości pasma ale także wdrożenie Internetu mobilnego.

Kolejna zmiana miała wystąpić w przypadku standardu 4G, który już w całości wykorzystuje komutację pakietów. W tym standardzie zrezygnowano z komutacji obwodów, która w poprzednich systemach (2G i 3G) wymagała rezerwacji dedykowanych zasobów na rozmowy i osobnych na transmisję danych. Dodatkowo, postępująca miniaturyzacja i rozwój elektroniki, pozwolił na jeszcze większe podniesienie prędkości przesyłu danych, krótsze opóźnienia w transmisji. Taki system już pozwalał na wprowadzenie zarządzalnego QoS (z ang. Quality of Service) i możliwość różnicowania ofert dla klienta w kontekście szybkości transmisji, opóźnień czy też parametrów jakości połączenia. Niestety, ograniczenia istniejących systemów BSS nie pozwoliły na szybkie wdrożenie ofert uwzgledniających nowe możliwości systemów 4G / LTE. Niemniej jednak, implementacja nowego standardu 3GPP wprowadziła ogromną zmianę w pojemności sieci (ilości jednoczesnych rozmów telefonicznych w dostępnym paśmie) i zwiększenie szybkości transmisji. Dzięki temu, dostęp do Internetu z poziomu telefonów komórkowych stał się powszechny, co przełożyło się masowy rozwój usług video streamingu lub mediów społecznościowych. Od tego czasu obserwujemy dynamiczną ekspansję rozwiązań dostępnych na urządzenia mobilne versus tradycyjne serwisy i usługi internetowe, czego pochodną jest masowa moda na zastosowanie aplikacji mobilnych, a w rezultacie namnażanie usług cloud’owych.

“5G przenosi nas o lata świetlne do przodu w kontekście transmisji danych, zwiększając prędkość przesyłu do 20Gbps (20 x więcej w porównaniu do 4G) oraz dostarczając opóźnień na poziomie 1-4 milisekund. “

Pełnia możliwości 5G

Dziś jesteśmy świadkami wdrażania nowego standardu piątej generacji (5 Generation). 

Od strony technologicznej, 5G wprowadza zupełnie nową jakość. Dzięki agregacji pasm (carrier aggregation), licznej wielościeżkowości transmisji (Massive MIMO) oraz kształtowaniu wiązek radiowych (Beamforming), 5G przenosi nas o lata świetlne do przodu w kontekście transmisji danych, zwiększając prędkość przesyłu do 20Gbps (20 x więcej w porównaniu do 4G) oraz dostarczając opóźnień na poziomie 1-4 milisekund. To imponujące wyniki, których nie powstydziłby się niejeden światłowód. A to jeszcze nie wszystko. 5G wprowadza wiele innych mechanizmów takich jak standardy połączeń typu Mesh, w których urządzenia 5G mogą się komunikować bezpośrednio, bez udziału sieci mobilnej, zmniejszoną konsumpcję energii co pozwala na dłuższe działania urządzeń oraz wdraża dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa.

To kolejny przeskok technologiczny, który przynosi nam nowe możliwości, co niewątpliwie wpłynie na rynek komunikacji społecznej i biznesowej, a także będzie katalizatorem dla dalszej cyfryzacji, globalizacji czy rozwoju nowych modeli biznesowych. Bez wątpienia apetyt na nowe usługi i wykorzystanie technicznych możliwości jest ogromy nie tylko po stronie operatorów, a także w różnych gałęziach gospodarki.

5G values for Customer, czyli gdzie budować wartość dla klienta 

Analizując obszary, które mogą generować najwyższe zwroty z potencjalnych inwestycji bazujących na znaczenie szybszej prędkości i niezawodnej łączności 5G doradcy biznesowi muszą uwzględniać apetyt biznesu i gotowość społeczeństwa na nowe rozwiązania.

Przemysł 4.0

Najbardziej obiecującym sektorem wydaje się przemysł 4.0 ze względu na rosnące zapotrzebowanie na automatyzację i efektywność w produkcji. W ostatnich latach obserwowaliśmy jak COVID-19, uwarunkowania geopolityczne „międzymorza” i związane z tym rosnące ceny transportu znacznie wpływały na dotychczasowe łańcuchy dostaw i koszty produkcji. To z kolei przyczyniło się do zweryfikowania niekwestionowanych do niedawna trendów globalizacji, a masowe przenoszenie produkcji do Azji zostało wstrzymane. Wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie linii produkcyjnych do swoich krajów przy czym efektywność, wysoka jakość i koszty produkcji pozostają wyzwaniem. Zaawansowana automatyzacja jest najlepszą odpowiedzią na powstałe problemy, przy czym komunikacja 5G jest doskonałym uzupełnieniem zaawansowanych technologii. 

Warto podkreślić, że rola sieci 5G jest nietrywialna, ponieważ dostarczenie szybkiego i bezpiecznego medium, pozwala na wyeliminowanie zbędnych i często uszkadzanych w procesach kabli, oraz łatwiejszą identyfikację powstałych problemów technicznych, co z kolei przyśpiesza czas naprawy powstałych usterek. W rezultacie wpływa to na istotną minimalizację przestojów maszyn, co w połączeniu z odpowiednią skalą produkcji, przynosi milionowe oszczędności. Dla takich klientów inwestycje w infrastrukturę i usługi 5G są marginalnym wydatkiem. 

Zdrowie

Zdrowie to wartość sama w sobie i na nim zwykle nie oszczędzamy. Dlatego wiele innowacji z sukcesem odnajduje się w świecie medycyny, co obserwujemy od wielu lat. Nie inaczej jest z 5G, który dzięki parametrom transmisji, umożliwi dalszy rozwój Telemedycyny i zaawansowany monitoring pacjentów, co pozytywnie wpłynie na szeroko rozumianą jakość i długość życia pacjentów. 

Szybka transmisja danych w połączeniu z rozwijanymi obecnie modelami diagnostycznymi AI / ML to kolejny milowy krok w rozwoju zaawansowanych usług medycznych, który będziemy obserwować w najbliższej przyszłości. Dzięki łączeniu danych telemetrycznych dotyczących pacjenta, ale także możliwość porównania i przetwarzania tych danych z anonimowymi wynikami innych pacjentów, umożliwi błyskawiczną diagnostykę, wykrywanie pogarszających się stanów pacjentów czy błyskawiczne wdrażanie działań prewencyjnych. 

“Szybka transmisja danych w połączeniu z rozwijanymi obecnie modelami diagnostycznymi AI / ML to kolejny milowy krok w rozwoju zaawansowanych usług medycznych.”

W kontekście szybkiej transmisji, spory potencjał posiada również chirurgia zdalna, dla której sieć 5G jest potencjalnym katalizatorem, ponieważ sterowanie robotami medycznymi stanie się na tyle precyzyjne, że obecność fizyczna lekarza przy pacjencie nie będzie konieczna w każdym przypadku.

Samochody autonomiczne i inteligentne miasta

Ponad funkcjonalności dostarczone w sieciach poprzednich generacji, standard 5G wprowadza bezpieczną komunikację bezpośrednią pomiędzy urządzeniami, bez potrzeby przesyłania danych przez sieć. To kolejny duży przełom w sposobie komunikacji dający nowe możliwości budowania zaawansowanych sieci rozproszonych (mesh). Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe zapewnienie zaawansowanej komunikacji pomiędzy pojazdami autonomicznymi. 5G jest idealnym systemem transmisyjnym dla branży automotive, której wdrażanie wpłynie także na rozwój inteligentnych miast. Masowe pojawienie się mobilnych sensorów do komunikacji z infrastrukturą miejską będzie doskonałym uzupełnieniem obecnie rozwijanych rozwiązań IoT i będzie bezpośrednio zasilać rozwój głównych osi zainteresowania miast takich jak sterowanie natężeniem ruchu czy oszczędności energii oświetlenia pasów ruchu drogowego.

Rozrywka i komunikacja

Ostatnim dużym obszarem, na który 5G będzie posiadało ogromy wpływ to sposób komunikowania się przy czym co do konkretnych kierunków rozwoju tego obszaru analitycy mają dzisiaj podzielone zdanie. Dzisiaj, po 10 latach już często nie pamiętamy jak wiele zmieniło się w komunikacji od 2012 roku gdy na dobre został wdrożony standard 4G. W naszej codziennej komunikacji nie zmieniło się zbyt wiele, ciągle dzwonimy do siebie i przesyłamy sobie informacje, bardziej za pomocą komunikatorów niż SMS. Z kolei w komunikacji marketingowej, zmieniło się naprawdę wiele.

Tradycyjne media jak radio i telewizja są dziś głównie wykorzystywane do budowania świadomości marki (awareness) a do sprzedaży produktów, wykorzystywane są dziś inne e-media. Pojawienie się mediów społecznościowych, które wykreowały nowe możliwości docierania do klienta, nowe sposoby prezentacji produktów i usług ze znacznie większą skutecznością w porównaniu do tradycyjnych mediów. W tym kontekście, znacznie szybsza i lepsza transmisja otwiera nowe możliwości dla wyższej, nowej jakości dla treści marketingowych.

W sektorze gier, analitycy EY spodziewają się również sporo zmian w perspektywie średnioterminowej ze względu na wzrost możliwości streamingu wysokiej jakości, który pozwoli na dalszy rozwój platform w chmurze i nowe niepraktykowane dotąd modele rozrywki włączając szersze zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz mieszanej (hybrydowej) rzeczywistości.


Tadeusz Kurdziel ey

Autor: Tadeusz Kurdziel – Manager EY Polska, Lider zespołu Telco