7 uczelni w porozumieniu na rzecz wspólnej organizacji EuroScience Open Forum w Katowicach

Udostępnij

Pod koniec ubiegłego roku zapadła decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję EuroScience Open Forum jest współpracujące z Komisją Europejską stowarzyszenie EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii).

“Razem z przedstawicielami instytucji samorządowych i rządowych jesteśmy zgodni, że po 2024 r. ma zostać jak najwięcej trwałych efektów naszych działań w regionie – lepsza infrastruktura badawcza i edukacyjna, ale co jeszcze ważniejsze – społeczeństwo widzi korzyści płynące z nauki” – powiedział rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Ryszard Koziołek.

Sygnatariuszami porozumienia byli: prezydent Katowic Marcin Krupa, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak oraz rektorzy uczelni zrzeszonych w Konsorcjum Akademickim “Katowice – Miasto Nauki”: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego.

Przedstawiciele konsorcjum w swoich przemówieniach zwracali uwagę na istotę wspólnego działania oraz szansę dla całego regionu, jaką daje tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Głos zabrał również sekretarz generalny stowarzyszenia EuroScience Matthias Girod, który podkreślił, że Katowice to pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej z tym prestiżowym wyróżnieniem.

Podczas spotkania zaprezentowano również logo Europejskiego Miasta Nauki 2024, które zostało przygotowane przez projektantów z katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, a prezydent Katowic Marcin Krupa wręczył rektorom siedmiu szkół wyższych pisma dotyczące zlecenia badań w ramach prac nad programem Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Miasto Katowice – strategiczny partner konsorcjum – przeznaczy na ten cel 100 tys. złotych dla każdej z uczelni. “Zdecydowaliśmy przekazać po 100 tys. zł dla uczelni wyższych z przeznaczeniem na badania, które przyniosą odpowiedź na pytanie: czego mieszkańcy miasta oczekują od uczelni wyższych, jak widzą rolę nauki w tworzeniu lepszej jakości życia” – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Reaktor w Olkiluoto po raz pierwszy osiągnął pełną moc.„Na ten dzień czekaliśmy 20 lat”

Nowy reaktor w elektrowni Olkiluoto, na zachodnim wybrzeżu Finlandii, po raz pierwszy rozpoczął produkcję energii elektrycznej z pełną mocą 1600 MW. – poinformował w piątek operator elektrowni. Cała siłownia z trzema reaktorami dostarcza obecnie ok. 40 proc. energii w kraju.

“Splątany” Nobel z fizyki

Laureaci tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie fizyki: Alain Aspect (Francja), John F. Clauser (USA) i Anton Zeilinger (Austria) przeprowadzili przełomowe eksperymenty z wykorzystaniem splątanych stanów kwantowych, w których dwie cząstki zachowują się jak pojedyncza jednostka, nawet gdy są rozdzielone. Wyniki utorowały drogę dla nowej technologii opartej na informacjach kwantowych.
- Reklama -

REKLAMA