Andrzej Adamczyk

Warszawa, 14.01.2021. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Warszawie, 14 bm. Konferencja dotyczy³a nowej umowy pomiêdzy Skarbem Pañstwa a PKP Intercity na œwiadczenie us³ug publicznych. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.