Akcje PGNiG tracą od tygodnia, przyczyną wzrost ryzyka regulacyjnego – BM Pekao (opinia)

Udostępnij

Akcje PGNiG poruszają się od roku w szerokim trendzie bocznym. Roczna stopa zwrotu wynosi minus 0,4 proc., a notowania spółki wahają się w przedziale od 5,28 do 7,13 zł. W tym samym czasie indeks WIG20 zyskał blisko 20 proc. Od tygodnia notowania gazowego koncernu jednak mocno tracą na wartości. W ciągu kilku ostatnich sesji akcje PGNiG spadły prawie 8 proc., podczas gdy WIG20 zyskał 1,57 proc.

„Ostatnie nominalne spadki cen akcji PGNiG, ale też relatywna ich słabość w porównaniu do szerokiego rynku, wynikała głównie ze wzrostu ryzyka regulacyjnego wokół spółki. W ubiegłym tygodniu spółka poinformowała o obniżeniu taryfy w okresie od 14 stycznia do 28 lutego dla najmniejszych przedsiębiorstw o 25 proc., co zostało zinterpretowane negatywnie przez rynek. Naszym zdaniem, tak negatywna reakcja nie jest uzasadniona, biorąc pod uwagę wysoki poziom cen, z którego obniżka została zastosowana, a także bieżący poziom cen na rynkach, według których spółka pozyskuje gaz” – powiedział PAP Biznes Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao.

„W porównaniu do spadków cen gazu na rynkach rzędu 50 proc. od grudniowego szczytu, obniżka cen oferowanych o 25 proc. powinna mieć ograniczony wpływ na wyniki spółki w segmencie obrotu, zwłaszcza w kontekście dalszej normalizacji cen gazu po sezonie grzewczym i relatywnie niewielki udział segmentu małych przedsiębiorstw w całkowitej sprzedaży. W tym samym tonie spółka wypowiadała się dziś w komentarzu dla Dziennika Gazety Prawnej, podkreślając że nie sprzedaje gazu po cenie niższej od kosztu jego pozyskania” – dodał.

Obniżką będą objęci automatycznie wszyscy odbiorcy, podlegający rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w aktualnie stosowanym Cenniku Gaz Dla Biznesu. Z automatycznej obniżki, która będzie obowiązywać do końca lutego 2022 roku, będą mogły skorzystać między innymi piekarnie, zakłady fryzjerskie czy firmy usługowe.

Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, poinformował, że wprowadzona obniżka dla biznesu to odpowiedź na obecnie zmieniające się ceny gazu na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie zaopatruje się spółka. Jeszcze w grudniu ceny notowały rekordowe poziomy, obecnie spadły, jednak sytuacja rynkowa jest nadal bardzo niestabilna i nie można wykluczyć powrotu do trendu wzrostowego.

Rząd zamierza ponadto wprowadzić ustawowe gwarancje kredytów i obligacji oraz poręczenia dla sprzedawców gazu. W projekcie ustawy przewidziano, że sprzedawca z urzędu paliw gazowych (jest nim PGNiG Obrót Detaliczny) uzyska możliwość otrzymania pożyczki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 objętych gwarancją Skarbu Państwa do maksymalnej kwoty 20 mld zł spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Analityk BM Pekao spodziewa się, że utrzymujące się wysokie ceny gazu powinny sprzyjać raportowanym wynikom PGNiG po tym, jak koncern wzmocnił swoją pozycję w segmencie wydobywczym. PGNiG prognozuje wydobycie w 2022 roku 6,6 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. W kolejnych dwóch latach wydobycie ma wynieść odpowiednio: 6,5 mld m sześc. oraz 6,8 mld m sześc.

„Naszym zdaniem, po konsolidacji złóż Ineosa w Norwegii, PGNiG wzmocnił swoją pozycję w upstreamie, dlatego wysokie ceny gazu powinny sprzyjać raportowanym wynikom, co powinno być już widoczne w czwartym kwartale 2021 roku i w pierwszym kwartale 2022 roku. Z drugiej strony, spodziewam się bardzo wysokich przyrostów kapitału obrotowego, dlatego pomimo wysokiej EBITDA należy się spodziewać słabych operacyjnych przepływów pieniężnych, co może stanowić pewien problem dla inwestorów, ponieważ z tą kwestią łączy się również zwiększone ryzyko ściągalności należności w przyszłych okresach” – powiedział Krzysztof Kozieł.

„W mojej ocenie, sentyment do spółki może się poprawić wraz z publikacją mocnych wyników za 4Q21 i normalizacją cen gazu na nieco bardziej akceptowalnych dla konsumentów poziomach. Nieco niższe ceny w dalszym ciągu pozwoliłyby na generację wysokiej EBITDA przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka ściągalności portfela należności czy cięć taryf oferowanych klientom, tak jak miało to miejsce w ubiegłym tygodniu” – dodał.

W ocenie analityka BM Pekao, przecenę akcji PGNiG mogła pogłębić informacja o wniosku Gazpromu o zmianę ceny w ramach kontraktu jamalskiego.

„W tym przypadku działanie rosyjskiego koncernu jest w zasadzie odpowiedzią na wcześniejsze wnioski PGNiG o obniżenie cen. Formuła cenowa i zasadność argumentów stron są objęte tajemnicą przedsiębiorstw, dlatego trudno przewidywać z jakim skutkiem ta sprawa może się skończyć, ale biorąc pod uwagę jak długo trwały poprzednie arbitraże, to jej finał będzie miał ewentualny wpływ na wyniki spółki za kilka lat, więc to ryzyko jest odłożone w czasie” – powiedział Krzysztof Kozieł.

W piątek Gazprom przekazał PGNIiG wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc w Sztokholmie, obejmujące żądanie zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego z 1996 roku. Wezwanie Gazpromu obejmuje żądanie podwyższenia ceny kontraktowej. Gazprom oczekuje podwyższenia ceny kontraktowej z mocą wsteczną, w ramach wniosków o renegocjację Gazpromu z 8 grudnia 2017 r. oraz 9 listopada 2020 roku.

W ocenie PGNiG, żądanie podwyższenia ceny kontraktowej przez Gazprom jest całkowicie bezzasadne. Prezes PGNiG Paweł Majewski zapowiedział, że spółka jest przygotowana, aby wykazać to przed Trybunałem Arbitrażowym.

W połowie grudnia 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na gaz. Podwyżka ceny za paliwo gazowe w taryfie detalicznej w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy PGNiG Obrót Detaliczny dla wszystkich grup taryfowych wynosi 83,7 proc. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian. Taryfa detaliczna będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. URE podało, że w 2022 roku rachunki za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku wzrosną o około 54 proc.

Analityk DM Boś Łukasz Prokopiuk mówił wtedy PAP Biznes, że wzrosty taryf o 83,7 proc. są zdecydowanie wyższe niż zakładał, ale należy je porównać do bieżących cen na rynku hurtowym, które osiągnęły w ostatnich dniach astronomiczny poziom. W związku z tym mogą one jedynie minimalnie pomóc w ograniczaniu strat PGNiG Obrót Detaliczny.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku grupa PGNiG miała 27,4 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 19,3 mld zł przed rokiem i zysk netto w wysokości 3,1 mld zł wobec 6,04 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA po trzech kwartałach spadł do 7,39 mld zł z 10,69 mld zł przed rokiem, a EBIT wyniósł 4,8 mld zł wobec 8,2 mld zł w pierwszym półroczu 2020 roku.

Piotr Rożek (PAP Biznes)

pr/ asa/

Źródło:PAP

Zobacz

NBP: w kwietniu inflacja bazowa wyniosła 7,7 proc.

W kwietniu inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 7,7 proc. r/r – podał NBP w poniedziałkowym komunikacie.

Na międzynarodowym rynku węgla ogromna w kwietniu nastąpiła korekta – ARP

Na międzynarodowym rynku węgla ogromna w kwietniu nastąpiła korekta - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).
- Reklama -