uczestnicy „Spaceru dla przysz³oœci”

Warszawa, 09.12.2020. Katarzyna Augustynek (C) z inicjatywy Polskie Babcie wsród uczestników „Spaceru dla przysz³oœci” w Warszawie, 9 bm. Dzieñ przed szczytem Rady Europejskiej, M³odzie¿owy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion, Greenpeace Polska oraz ruchy klimatyczne wspierane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet og³osi³y wielk¹ mobilizacjê na rzecz klimatu i praw cz³owieka. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.