Andrukiewicz, Fiserv (Polcard) – “Gotówka prędzej czy później zniknie”. O cyfrowej rewolucji w płatnościach

Bartosz Martyka
Bartosz Martyka - Redaktor naczelny Brandsit 5 min
5 min

W erze, w której smartfony stały się przedłużeniem naszych rąk, a Internet zdominował niemal każdy aspekt naszego życia, kwestia przyszłości płatności nabiera szczególnego znaczenia. Robert Andrukiewicz, Dyrektor ds. rozwoju produktów i card compliance w Fiserv Polska, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na ten temat w rozmowie Bartoszem Martyką, Redaktorem Naczelnym Brandsit. Andrukiewicz zarysował kilka kluczowych aspektów tej rewolucji. W tym artykule przyjrzymy się głębiej tej wizji, wyzwaniom i odpowiedzialności, które niesie ze sobą era cyfrowych płatności.

Wizja świata bez gotówki

Świat bez gotówki to nie jest już tylko futurystyczna wizja, ale rzeczywistość, która zaczyna się materializować. W Polsce również obserwujemy rosnącą popularność różnych form płatności elektronicznych, takich jak Blik. To nie jest tylko moda, ale konieczność, wynikająca z globalnych trendów i oczekiwań młodszych pokoleń, dla których gotówka staje się już reliktem przeszłości. Robert Andrukiewicz wskazuje na kraje jak Szwecja, gdzie udział gotówki w transakcjach wynosi mniej niż 1%, przewidując, że trend ten w przyszłości rozszerzy się na cały świat.

Zalety i wyzwania

Cyfrowe płatności niosą ze sobą wiele korzyści, takich jak wygoda, niższe koszty i większa efektywność. Są też bardziej ekologiczne, eliminując potrzebę drukowania banknotów i produkcji monet. Jednak są też wyzwania, głównie technologiczne i związane z prywatnością. Andrukiewicz dostrzega, że ludzie obawiają się trzymać swoje pieniądze w formie cyfrowej z różnych powodów, w tym z obaw o prywatność. Istnieje też ryzyko cyberataków i oszustw, które mogą podważyć zaufanie do systemu.

Kontrola rządów i prywatność

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów jest rola rządów w kontrolowaniu obiegu cyfrowego pieniądza. Z jednej strony, lepsza kontrola może być korzystna z perspektywy bezpieczeństwa i walki z praniem brudnych pieniędzy. Z drugiej strony, istnieje ryzyko naruszenia prywatności i potencjalnej inwigilacji. To delikatna równowaga, która wymaga starannego rozważenia i odpowiednich regulacji prawnych.

Polcard

Innowacje i bezpieczeństwo

Andrukiewicz podkreślił, że Fiserv, jako instytucja finansowa, stawia na innowacyjność i bezpieczeństwo. Dodał, że firma wprowadza różne technologie i proponuje rozwiązania, takie jak tokenizacja, która zwiększają bezpieczeństwo płatności. Andrukiewicz zwraca również uwagę na edukację konsumentów jako kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa. Firma organizuje kampanie edukacyjne i webinary, aby podnieść świadomość na temat zagrożeń i sposobów ich unikania.

Makroekonomiczne perspektywy

Andrukiewicz zwraca uwagę na makroekonomiczne koszty posługiwania się gotówką, które w niektórych krajach mogą wynosić nawet 2-3% PKB. To ogromne obciążenie dla gospodarki, które można by zminimalizować przez przejście na płatności elektroniczne. Z kolei różne formy płatności elektronicznych, takie jak wpłaty gotówkowe w sklepach czy usługi cashbacku, pozwalają przedsiębiorcom na generowanie dodatkowych środków i zwiększenie ich konkurencyjności.

Odpowiedzialność i regulacje

Kluczową rolę w zabezpieczeniu prywatności i własności obywateli odgrywają odpowiednie regulacje prawne i mechanizmy kontrolne. Andrukiewicz podkreśla, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo leży zarówno po stronie dostawców usług finansowych, jak i konsumentów. Wprowadzenie solidnych regulacji prawnych, które zabezpieczą prywatność i uniemożliwią inwigilację, jest kluczowe, a Fiserv, jako jedna z czołowych firm w branży, aktywnie uczestniczy w dialogu z regulatorami i organami nadzorczymi, aby wpłynąć na kształt przyszłych regulacji.

Innowacje i przyszłość

Fiserv nie spoczywa na laurach i ciągle wprowadza nowe technologie. Andrukiewicz podaje przykład terminali aplikacyjnych dla kurierów, które ułatwiają pracę i zwiększają efektywność. Współpraca z firmą VISA przy rozwiązaniu Visa Mobile, czyli wprowadzenie płatności za pomocą numeru telefonu, to kolejny krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia systemu płatności.

Robert Andrukiewicz z Fiserv Polska S.A. rysuje obraz świata, w którym cyfrowe płatności są nie tylko nieuniknione, ale i pożądane. Mimo istniejących wyzwań i barier, wizja ta niesie ze sobą ogromny potencjał i korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla gospodarki. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiedzialność – zarówno ze strony firm, jak i konsumentów, wsparta solidnymi regulacjami i edukacją. Tylko wtedy możemy wejść w erę cyfrowych płatności z pełnym zaufaniem i optymizmem.

Udostępnij