Wojciech Andrusiewicz

Warszawa, 07.10.2020. Koronawirus w Polsce. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej przed siedzib¹ resortu w Warszawie, 7 bm. MZ poda³o, ¿e badania laboratoryjne potwierdzi³y zaka¿enie koronawirusem u kolejnych 3003 osób. Z powodu COVID-19 zmar³o 75 chorych. To najwiêcej zaka¿eñ i zgonów od pocz¹tku epidemii. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.