Aplikacja na smartfona pomoże zmienić cechy osobowości

FOTO: PAP

Aplikacja PEACH (od PErsonality coACH) działa na smartfonach i została opracowana w ramach projektu finansowanego przez Szwajcarską Narodową Fundację Nauki (SNSF) w celu zbadania zmian osobowości z pomocą technologii cyfrowej. Aplikacja zapewnia możliwość komunikacji z wykorzystaniem agenta cyfrowego, który imituje rozmowę z prawdziwym człowiekiem.

Naukowcy ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych sprawdzili, czy i jak można zmodyfikować wybrane cechy osobowości przy pomocy nowo stworzonej aplikacji. Do przetestowania jej zrekrutowali niemal 1,5 tys. uczestników, którzy mieli korzystać z aplikacji PEACH przez trzy miesiące.

Uczestnicy decydowali, którą z pięciu głównych cech osobowości – otwartość, sumienność, towarzyskość (ekstrawersja), rozwaga (ugodowość) i wrażliwość emocjonalna (neurotyczność) – chcieliby w sobie zmodyfikować. Większość z nich stwierdziła, że chciałaby zmniejszyć swoją wrażliwość emocjonalną, zwiększyć sumienność lub zwiększyć ekstrawersję. Następnie, przez trzy miesiące, pracowali nad zmianą przy pomocy PEACH.

Aplikacja zawierała cyfrowe dzienniki, przypomnienia o indywidualnych celach, klipy wideo, umożliwiała autorefleksję i dostarczała informacji zwrotnych na temat postępów w zmianach. Co tydzień dostarczała też różnych informacji związanych z programem, a jej drobne interwencje miały na celu ukierunkowanie korzystającej z niej osoby na konkretne działania i aktywowanie pożądanej zmiany, a tym samym rozwój wybranych cech osobowości.

Podczas trzymiesięcznego programu wirtualnie odbywała się komunikacja z cyfrowym trenerem i towarzyszem (chatbotem). Chatbot wspierał uczestników badania na co dzień, pomagając im wprowadzić pożądane zmiany.

Po upływie trzech miesięcy oceniono, czy i jak zmieniły się osobowości badanych.

Osoby, które brały udział w badaniu dłużej niż trzy miesiące, zgłaszały większy sukces w osiąganiu zmiany wybranych cech osobowości, niż grupa kontrolna, która brała w nim udział tylko przez dwa miesiące. Członkowie rodzin osób badanych i ich przyjaciele również zaobserwowali zmiany u uczestników, których celem było zwiększenie ekspresji wybranej cechy osobowości.

Jednak u osób, których celem było zmniejszenie ekspresji danej cechy, bliskie im osoby zauważyły niewielką zmianę. Ta grupa składała się głównie z uczestników, którzy chcieli być mniej wrażliwi emocjonalnie. Naukowcy tłumaczą to zjawisko tym, że wrażliwość emocjonalna jest wewnętrznym procesem, trudniejszym do zaobserwowania z zewnątrz.

„Zarówno uczestnicy, jak i ich przyjaciele poinformowali nas, że trzy miesiące po zakończeniu procesu zmiany osobowości przy pomocy aplikacji, zmiany te utrzymywały się” – informuje profesor Mathias Allemand z Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii. „Te wyniki pokazują, że nie jesteśmy niewolnikami naszej osobowości, ale że możemy wprowadzać zmiany w rutynowych doświadczeniach i wzorcach zachowań” – dodaje.

Według badaczy, odkrycie silnego wsparcia urządzeń technologicznych w osiąganiu wybranych celów jest znaczące nie tylko dla badań – może ono również znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach życia, m.in. promocji zdrowia i profilaktyce. PEACH została stworzona jako narzędzie badawcze. Jej twórcy i inni badacze uważają jednak, że w przyszłości aplikacje takie jak PEACH, będą szeroko dostępne.

Więcej na ten temat: https://www.pnas.org/content/118/8/e2017548118 (PAP)

Autorka: Agnieszka Niewińska-Lewicka

anl/ agt/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.