kopalnia Wujek-Ruch Œl¹sk

Ruda Œl¹ska, 18.04.2015. Prace na powierzchni kopalni Wujek-Ruch Œl¹sk w Rudzie Œl¹skiej, 18 bm. W kopalni trwaj¹ poszukiwania dwóch górników, po silnym wstrz¹sie, jaki mia³ miejsce w nocy z 17 na 18 bm. – poda³ Wy¿szy Urz¹d Górniczy (WUG) w Katowicach. Poszukiwania prowadzi ok. 40 ratowników. (mr) PAP/Andrzej Grygiel ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Œl¹skie/ Dwaj górnicy poszukiwani w kopalni po silnym wstrz¹sie***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.