Dominika Kowalczyk Prezeska onesano

Dominika Kowalczyk

Prezeska onesano
1 Article

Rola kobiet w nowoczesnym biznesie – efektywne relacje i skuteczne przywództwo

Z raportu GEM nt. przedsiębiorczości kobiet wynika, że globalny wskaźnik przedsiębiorczości rośnie szybciej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Wystarczy wspomnieć, że już 250 mln kobiet z całego świata realizuje się, prowadząc własną działalność. Kobiety odgrywają kluczową rolę zarówno w życiu…

Dominika Kowalczyk 4 min