PROFIL AUTORA:

Jakub Staniec

BIOGRAFIA

Elastyczne rozwiązania serwerowe w erze sztucznej inteligencji (AI)

Codziennie na całym świecie przetwarzane są ogromne ilości danych – z roku

Jakub Staniec