Avatar photo

Jerry Huang

2 Publikacji

5 technologii cyfrowych zmieniających sektor transportu i logistyki

Transformacja cyfrowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w sektorze transportu i logistyki (T&L), pomagając dostawcom usług logistycznych (LSP) optymalizować ich efektywność operacyjną, usprawniać procesy magazynowe i skracać czas dostaw. Ale które technologie cyfrowe oferują największy zwrot z inwestycji? Getac niedawno współpracował…

Jerry Huang 7 min

Jak cyfryzacja wpływa na przyszłość produkcji?

Obserwujemy wzrost cyfryzacji Przemysłu 4.0, który ma znaczący wpływ na sektor produkcyjny. Przejście od tradycyjnych, papierowych metod do rozwiązań cyfrowych pomaga przemysłowi produkcyjnemu w zwiększeniu wydajności w wielu obszarach, a także pomaga obniżyć koszty produkcji, a tym samym zwiększyć wydajność…

Jerry Huang 3 min