Ad image
Avatar photo

Łukasz Wróbel

1 Article

Wyprowadzić shadow IT z cienia

Shadow IT to cały oddolny ruch w organizacji, który poza departamentem IT, a często nawet poza jego wiedzą, ma na celu wykorzystanie technologii informatycznej, a w szczególności aplikacji biznesowych. Wiadomo, że może on być zagrożeniem dla firmy, ale czy może…

Łukasz Wróbel 10 min