Avatar photo

dr inż. Marcin Mirończuk

Adiunkt w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (OPI PIB). Ukończył szkołę doktorską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, a doktorat uzyskał w dziedzinie informatyki (Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki), magister inżynier (tytuł uzyskany na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej). Brał udział w projektach naukowych takich jak: NEKST – adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł, Inventorum – ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym, czy też portal RAD-on. Posiada 15 lat doświadczenia w branży IT. Od 2014 roku jest zatrudniony w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz bierze udział w realizacji projektów informatycznych.
1 Article