PROFIL AUTORA:

Paweł Biniarz

BIOGRAFIA

Raport – ile zarabia tester oprogramowania?

Poza główną grupą stanowisk związanych z tworzeniem oprogramowania, w firmach z branży

Paweł Biniarz