Avatar photo

Paweł Ćwieka

Paweł Ćwieka, Chief of Delivery w Billennium
1 Article

Rok poważnych wyzwań, ale i dużych możliwości dla IT w Polsce

Po wielu stabilnych latach, gdy organizacje z całego świata mogły skoncentrować się na harmonijnym rozwoju…

Paweł Ćwieka

Stay Connected

Categories

Must Read

Create an Amazing Tech News Website
Discover thousands of options, easy to customize layouts, one-click to import demo and much more.