Avatar photo

Zbigniew Bohdanowicz

Specjalista w dziedzinie nowych technologii, związany z Laboratorium Interaktywnych Technologii w OPI PIB oraz doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Zajmuje się badaniem społecznych aspektów innowacyjnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość, technologie wspomagające transformację energetyczną oraz robotyzacja w miejscu pracy. Jego praca przyczynia się do zrozumienia wpływu tych technologii na życie społeczne i zawodowe.
1 Article