Raport “Branża IT w Polsce w 2020 roku”

Udostępnij

 

Szanowni Państwo,

Raport, który Państwu prezentujemy to prezentacja stanowiska branży IT wobec wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się firmy w kontekście m.in. relacji z klientami, strategii i konieczności jej korygowania oraz przyszłości rynku IT.
Raport został podzielony na cztery główne części. Pierwszą z nich są Relacje z klientami. Dane, jakich dostarcza badanie firm mogą zaskakiwać, choć w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na produkty i usługi IT wydaje się być zrozumiałe, że rynek IT jest w dobrej kondycji. W obliczu pandemii, firmy spoza IT musiały mierzyć się m.in. z problemami związanymi z wdrożeniem pracy zdalnej, ustanowieniem procedur, przestojem w działalności, co w konsekwencji zrodziło problemy finansowe. Dlatego tak istotne stało się wsparcie klientów i partnerów, jakie zaoferowały firmy IT.  
Druga część raportu Branża IT w 2020 roku dotyczy strategii, jakie stosują firmy oraz zawiera opinie na temat obecnego stanu branży IT i postrzegania rozwiązań technologicznych przez odbiorców.
W trzeciej części raportu znajdziecie Państwo przede wszystkim informacje dotyczące przyszłości branży oraz opinie ekspertów na temat kierunku jej rozwoju.
Ostatnia część raportu została oparta o odrębne badanie, w którym o zdanie na temat działań branży w czasie pandemii zapytaliśmy Czytelników BrandsIT przy okazji głosowania w Plebiscycie BITy 2020. Dostarcza ona ciekawych treści, szczególnie, że stanowiska Czytelników i firm różnią się od siebie.
Dane zawarte w raporcie napawają optymizmem, szczególnie dlatego, że firmy z branży IT okazują się być podmiotami odpowiedzialnymi społecznie i planującymi strategię z dużym wyprzedzeniem, co doskonale rokuje na przyszłość.
Jednak warto zaznaczyć, że rok 2020 obfituje także w niezwykle istotne lekcje dla branży nowoczesnych technologii. Mówi się, że konsekwencją pandemii stał się przyspieszony proces cyfryzacji, który musiały przejść firmy, aby móc w ogóle działać. Okazało się, że firmy są w stanie zainwestować w rozwiązania IT, jeśli mają przed sobą wizję faktycznego przestoju w działalności. Dlatego sądzę, że branżowe podmioty powinny zastanowić się nad poprawą komunikacji dotyczącej swoich rozwiązań, z jeszcze większym naciskiem na realne korzyści użytkowników.
Liczę, że lektura raportu dostarczy Państwu interesujących i przydatnych informacji oraz pozwoli skonfrontować Państwa przypuszczenia z faktyczną sytuacją na rynku, dając wiedzę przydatną do dalszego działania.

Bartosz Martyka
Redaktor Naczelny BrandsIT

Charakterystyka badanych firm

Badanie “Branża IT w Polsce w 2020 roku” zostało przeprowadzone metodą CAVI w 63 firmach za pomocą ankiety wypełnianej przez osoby zarządzające w firmach z branży IT działających w Polsce. 

[visualizer id=”77260″]

Spośród badanych firm  38,1% stanowią producenci oprogramowania (w tym chmura), 28,6% świadczy usługi IT, 19% to producenci sprzętu (np. PC, laptopy), a 14,3% to uczestnicy rynku działający w segmencie infrastruktury IT (np. macierze, serwery).

[visualizer id=”77873″]

Najwięcej firm (47,6%), które zostały objęte badaniem to firmy małe, czyli takie, które w 2019 roku wypracowały nie więcej niż 10 mln euro przychodu. 38,1% stanowią duże firmy, które osiągnęły ponad 50 mln euro przychodów w 2019 roku, a 14,3% badanych to firmy średnie, których przychody w 2019 roku mieściły się w przedziale od 10 – 50 mln euro.

[visualizer id=”77902″]

Większość firm, które wzięły udział w badaniu – 66,7% – działa globalnie. Co ciekawe, wśród nich najwięcej jest firm małych – 51,1%. 9,5% firm działa w skali europejskiej, a 23,8% to podmioty, których zasięg działalności nie wykracza poza granice Polski.

[visualizer id=”77904″]

Uczestnicy badania to w znacznej większości firmy posiadające doświadczenie i wypracowaną pozycję na rynku. 46% firm zadeklarowało, że od momentu ich wejścia na rynek minęło 9-15 lat, a 49,2% firm istnieje ponad 15 lat. Tylko 4,8% badanych podmiotów zostało założonych wcześniej niż 8 lat temu.

Pandemia i relacje z klientami

Pandemia to niewątpliwie jedna z najważniejszych kwestii w 2020 roku, na którą firmy musiały zareagować w odpowiedni dla siebie sposób. Szczególnie istotnym obszarem działań w tym zakresie stały się relacje z klientami. Jak wynika z przeprowadzonego badania, firmy chętnie wsparły swoich partnerów, co więcej, nie zamierzają poprzestać na dotychczasowych formach wsparcia. Dlaczego branża IT uznaje kwestię wsparcia klientów i partnerów z atak istotną?

Bartosz Leoszewski, Famoc
Bartosz Leoszewski, Famoc

“Pandemia, która nas dotknęła dotyczy całego społeczeństwa. Branża IT broni się przed jej skutkami bardzo skutecznie – nie widać większego spowolnienia czy znaczących spadków sprzedaży. Przyglądając się sprzedaży sprzętu komputerowego – laptopów, tabletów, kamer internetowych czy zestawów konferencyjnych – sprzedaż się nawet znacząco zwiększyła (motywowana potrzebą zakupu sprzętu dla pracowników pracujących z domu, uczniów, którzy potrzebują własnego urządzenia do uczestniczenia w zdalnych lekcjach). Pandemia spowodowała trudności, a nawet doprowadziła do bankructw wielu małych i większych przedsiębiorców. Wiele mówi się o wsparciu lokalnych restauracji, kawiarni, siłowni itp., ale nie tylko te biznesy potrzebują wsparcia w tym trudnym okresie. Uważam, że zysk nie jest jedynym celem istnienia przedsiębiorstwa – odpowiedzialność społeczna, dbałość o otoczenie i przyszłość również nim są.
Branża IT z jednej strony z uwagi na odpowiedzialność społeczną biznesu, a z drugiej na prosty rachunek ekonomiczny, powinna wspierać klientów podczas trwającej pandemii. Rachunek ekonomiczny, o którym mówię, to przekonanie, że jeśli klient ma niższe przychody, czuje się zagrożony i widzi przyszłość w czarnych barwach – zacznie oszczędzać. Być może w ramach tych oszczędności zrezygnuje właśnie z naszej usługi. Z drugiej jednak strony, jeśli wyjdziemy do niego z inicjatywą – zaproponujemy elastyczne formy rozliczenia (np. płatności miesięczne), odroczone terminy płatności, dodatkowe wsparcie w czasie pandemii – mamy szansę na to, że klient pozostanie naszym klientem również w tych trudnych czasach. Dlatego ważne jest, aby – zwłaszcza teraz, kiedy trudno o networking przy kawie czy spotkanie biznesowe – pozostawać w kontakcie ze swoimi klientami, tak, aby wiedzieli, że mogą liczyć na wsparcie z naszej strony. Czasem wystarczy spontaniczny telefon lub mail z zapytaniem, jak możemy pomóc. Tak więc…dbajmy o klienta, nie tylko wtedy, kiedy sami jesteśmy w kryzysie. Zadbajmy o niego zwłaszcza wtedy, kiedy kryzys dosięga jego.”podkreśla Bartosz Leoszewski, CEO Famoc.

Dorota Wódka, Sony
Dorota Wódka, Sony

“Czas pandemii zweryfikował i nadal weryfikuje nasze relacje z partnerami. W obecnej sytuacji zaangażowanie każdej osoby z zespołu jest niezwykle ważne – każda inicjatywa, dająca wsparcie partnerowi umacnia go w przekonaniu, że można i warto z nami pracować. Niezwykle ważna jest aktywność marketingowa, przepływ informacji na temat nowych produktów i ich funkcjonalności. Często ta  komunikacja musi być skrojona na miarę. Podstawą jest wsparcie techniczne przed sprzedażą i po sprzedaży.
Bardzo dużo spotkań realizujemy online, ale mamy świadomość, że w dłuższym okresie czasu mogą one zmęczyć partnerów. Dlatego zachowując wytyczne sanitarne staramy się także spotykać w tej klasycznej formie. W mojej ocenie takie spotkania są bardziej efektywne. Sytuacja zmusza nas do większego zaangażowania i szybkich reakcji. W tej sytuacji dobre relacje z partnerami są kluczowe i trzeba o nie dbać.”mówi Dorota Wódka, Trade Marketing Manager, East Corporate & Education Solutions Business Unit, Sony

[visualizer id=”78006″]

 

Aż 97,8% firm, które wzięły udział w badaniu podjęło działania mające na celu wsparcie klientów w czasie pandemii. 57,1% firm zdecydowało się na poprawę lub wdrożenie elastyczności pozafinansowych warunków współpracy. 47,6% ankietowanych wskazało, że stworzyli system rabatowy, tyle samo firm zastosowało zasadę „więcej za mniej”. 23,8% firm zdecydowało się na wydłużenie terminów płatności, a 9,5% odroczyło terminy płatności. 52,4% firm biorących udział w badaniu deklaruje, że wdrożyło 3 i więcej rozwiązań mających na celu wsparcie klientów w czasie pandemii.

Poza wsparciem określonym w badaniu, osoby zarządzające firmami objętymi badaniem mogły wskazać inne przykłady podjętych przez nich działań, do których zaliczono wprowadzenie nowych kanałów komunikacyjnych, wsparcie klientów w kontaktach z klientami końcowymi, oferowanie darmowych licencji na pakiet VPN, wsparcie merytoryczne w zakresie przepisów wynikających z „tarcz”, wydanie w tym zakresie broszur informacyjnych, wdrożenie bezpłatnego pakietu pomocowego dla administratorów i działów IT.

Eksperci podkreślają, że relacje z klientami w trudnym okresie pandemii wymagały nie tylko zaangażowania, ale także elastyczności i zrozumienia faktycznych potrzeb partnerów.

Krzysztof Modrzewski, Epson
Krzysztof Modrzewski, Epson

“Czas pandemii koronawirusa to sytuacja ekstremalnie wyjątkowa. Nie mieliśmy z czymś podobnym do czynienia od kilkudziesięciu lat, tak więc dla całych społeczeństw jest to niezwykle trudny czas, wymagający zmiany zachowań i przyzwyczajeń. Ma to ogromy wpływ na nasze życie, gospodarkę, a co za tym idzie, również relacje z klientami. Pewne zmiany w zakresie relacji z klientami miały charakter ogólny inne specyficzny dla branży w zależności, w jaki sposób pandemia wpłynęła na nią. Myślę, że uniwersalnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć  jest to, że jak nigdy dotąd, ważna była elastyczność, szybkość reakcji na zmieniającą się sytuację oraz empatia, które z pewnością będą ważne jeszcze długo.
Epson był nieustanie ze swoimi parterami biznesowymi, dostosowując sposób kontaktu i model współpracy do sytuacji i preferencji klienta. Wprowadziliśmy specjalny program korzystnych warunków handlowych. Dysponując bardzo szerokim portfolio produktów, staraliśmy się niwelować straty w sprzedaży grup produktowych dotkniętych negatywnym wpływem pandemii (np. druk biurowy), tymi, na które popyt w tym okresie gwałtownie wzrósł (np. druk domowy).
Zdecydowanie mogę powiedzieć, że ten czas wpłynął na umocnienie naszych relacji z klientami, a co szczególnie cieszy, znaczące zwiększenie ich liczby.” – wskazuje Krzysztof Modrzewski, National Sales Manager, EPSON EUROPE B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

Dominika Paciorkowska, ClickMeeting
Dominika Paciorkowska, ClickMeeting

„Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmieniła pracę zdalną z atrakcyjnej opcji na absolutną konieczność. To doświadczenie ClickMeeting współdzieli z naszymi klientami.
Pojawiły się nowe potrzeby będące wynikiem transformacji biznesów.
Pandemia spowodowała jednak także, że po rozwiązania do komunikacji online sięgnęły osoby, które nie miały wcześniejszych doświadczeń na tym polu.
Dostrzegając tę zmianę, ClickMeeting skoncentrował się na szybkim dostarczeniu przyjaznych materiałów edukacyjnych oraz poszerzeniu kanałów kontaktu z użytkownikami.
Postawiliśmy na szczerą i otwartą komunikację, a także sprawne i szybkie przekazywanie informacji (status page, komunikaty na czatach, informacje otrzymywane od pracowników).”zaznacza Dominika Paciorkowska, Managing Director, ClickMeeting.

Marek Sieńczewski, Acronis
Marek Sieńczewski, Acronis

“Nowe realia związane z pracą podczas ogólnoświatowej pandemii sprawiły, że potrzeby naszych klientów również uległy zmianie. W obecnych bardzo trudnych czasach, zarówno naszym jak i klienta celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jak najmniejszych wydatkach. Chronimy naszych klientów przed niepożądanymi atakami online i offline, zapewniając bezpieczeństwo pod wieloma aspektami. Prostota obsługi Acronis Cyber Protect i przyjazny interface użytkownika pozwala na zarządzanie środowiskiem z dowolnego miejsca nawet wtedy, gdy pracownicy działają z domowych biur.”mówi Marek Sieńczewski, Enterprise Account Executive, Acronis.

[visualizer id=”78103″]

 

Firmy zostały zapytane także o plany w zakresie wsparcia klientów przy założeniu, że pandemia potrwa dłużej niż do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Podobnie jak w przypadku już wdrożonych działań, najwięcej firm zamierza wdrożyć lub zwiększyć elastyczność pozafinansowych warunków współpracy – 52,4% respondentów. Poza tym, 42,9% firm zamierza wdrożyć system rabatowy, tyle samo planuje zaproponować klientom lepsze warunki w ramach tych samych cen. Szczegółowe dane przedstawia wykres.

4,3% respondentów wskazało, że planują wdrożyć działania w celu wsparcia partnerów w okresie pandemii, jednak nie określili jeszcze konkretnych planów w tym zakresie. Poza tym, firmy wskazały m.in. na dodawanie nowych funkcji systemu bez zmiany cen raz na kwartał oraz wznowienie pakietu pomocowego dla administratorów i działów IT.

Patryk Wąsowicz, OKI Europe
Patryk Wąsowicz, OKI Europe

“Firmy musiały odnaleźć się w ,,nowej normalności”. Aby pomóc im w spełnieniu wymagań dotyczących komunikacji zasad dystansowania zalecanych przez WHO, OKI z dużym sukcesem wdrożyło kampanię #socialdistansing wspierającą zachowania dystansu społecznego. Przygotowaliśmy projekty naklejek podłogowych, z odpowiednimi komunikatami i grafikami. Aby móc skorzystać z tych bezpłatnych naklejek podłogowych, przedsiębiorstwa musiały mieć tylko dostęp do drukarki, która umożliwia obsługę nośników, formatów i rozmiarów naklejki. Każdy z tych formatów został przetestowany przy użyciu wielokrotnie nagradzanych drukarek OKI C800 oraz samoprzylepnego nośnika firmy Floralabels. Kampania w całej Europie cieszy się bardzo dużym powodzeniem.”mówi Patryk Wąsowicz, Product Marketing Manager CEE w OKI Europe (Polska)

Branża IT w 2020 roku

2020 rok mija pod znakiem gwałtownych zmian i niepewności. Mimo to, czynniki takie jak popularyzacja rozwiązań cyfrowych i konieczność częstszego korzystania z technologii sprawiają, że rozwiązania oferowane przez branżę IT zostały docenione jak nigdy wcześniej. Potwierdzają to odpowiedzi ankietowanych, którzy uznają obecny stan rynku IT za lepszy niż rok temu.

[visualizer id=”78107″]

Osoby zarządzające firmami IT zostały spytane o rodzaj strategii sprzedaży, jaką obecnie stosują. Mieli oni do wyboru kilka opcji, różniących się od siebie sposobem reakcji podmiotu na popyt i zmiany rynkowe. Ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź „Firma stosuje strategię reakcji na popyt, ponieważ rynek dynamicznie się zmienia, więc prognozy mogą się okazać nietrafione” – 52,4% odpowiedzi, co oznacza, że firmy z branży IT są świadome wysokiego stopnia nieprzewidywalności obecnej sytuacji i chcą w elastyczny sposób reagować na popyt. Drugim wyborem była odpowiedź „Firma stosuje strategię aktywnego wpływu na popyt poprzez korzystanie z prognoz” – 46% odpowiedzi, co może oznaczać, że firmy te chcą mieć realny wpływ na popyt, co w konsekwencji może zapewnić im stabilną pozycję na rynku w przyszłości. Najmniej firm stosuje strategię sprzedaży opracowaną przed pandemią, wprowadzając niewielkie zmiany – 23,8% odpowiedzi. 4,8% firm wskazało na inne strategie sprzedaży, w tym strategię wzrostu.

Przemysław Jagoda, Boat.Systems
Przemysław Jagoda, Boat.Systems

“Obserwujemy wydłużenie procesów i czasu niezbędnego na podjęcie decyzji. Klienci tak samo chętnie sondują rynek, przyglądają się nowym rozwiązaniom, jednak z pewnością większy nacisk jest kładziony na utrzymanie bieżącego stanu i zapewnienie możliwości pracy zdalnej niż na rozwój systemów. Te projekty, poza tymi kluczowymi zostały odsunięte, być może na 2021 rok. Z pewnością branża IT odrobi to, co nie udało się w 2020 roku, niejednokrotnie już obserwowaliśmy lada chude i następujące po nich lata tłuste.”wskazuje Przemysław Jagoda, współwłaściciel Boat.Systems Sp. z o.o.

[visualizer id=”78109″]

Mimo sytuacji nie sprzyjającej rozwojowi, firmy pozytywnie oceniają kondycję branży IT w 2020 roku. Aż 47,6% ankietowanych twierdzi, że bieżący rok jest pod tym względem lepszy od poprzedniego. 33,3% firm uważa, że sytuacja w branży nie uległa zmianie, a tylko 19,1% ocenia ten rok jako gorszy od poprzedniego. Oznacza to, że firmy z branży IT dobrze radzą sobie w obecnej sytuacji, a kryzys związany z pandemią nie miał dużego wpływu na ich kondycję.

[visualizer id=”78112″]

Okazuje się, że pandemia i jej skutki nie mają negatywnego wpływu na poziom inwestycji w branży IT. Aż 85,7% ankietowanych ma pozytywny stosunek do inwestycji. Żadna z badanych firm nie zamierza zaniechać podejmowania inwestycji ze względu na kryzys, a 14,3% respondentów uważa, że inwestycje należy wstrzymać, aż sytuacja gospodarcza będzie stabilna.

Dlaczego firmy z branży IT są skłonne do inwestycji w czasie pandemii? Eksperci wskazują na kilka istotnych kwestii. 

Norbert Tokłowicz, Advatech
Norbert Tokłowicz, Advatech

„Większość z nas lubi stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Obecna sytuacja nie tylko w Polsce, ale i na świecie takiego poczucia bezpieczeństwa raczej nie daje. Jednak dla każdego z nas, dla przedsiębiorców oraz pracowników, kryzys może być również okazją. Okazją do rozwoju. Kryzys rodzi nowe biznesy, nowe pomysły oraz nowe szanse. I choć sprzedaż w tradycyjnych sektorach IT wyhamowała i obserwujemy wyraźne oczekiwanie klientów na to co przyniesie przyszłość, to są też sektory, które bardzo szybko zaczynają rosnąć. I naszym zadaniem jako polskiej i elastycznej firmy jest szybkie reagowanie na te zmiany. Dlatego trochę idziemy pod prąd i zamiast zwalniać zatrudniamy, a zamiast wyczekiwać inwestujemy nowe środki w rozwój i poszerzanie naszej oferty. I choć takie podejście z pewnością odbija się na bieżącym wyniku finansowym naszej spółki, szczerze wierzymy w to, że w niedalekiej przyszłości będziemy beneficjentami takiego podejścia. Będziemy lepiej przygotowani na kolejne zawirowania oraz na nowe zagrożenia, jakie mogą nadejść w przyszłości. Kiedy inni będą próbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości, my będziemy już w niej doskonale funkcjonować. Podam konkretne przykłady naszych nowych inwestycji. Już w marcu było jasne, że beneficjentem pierwszego lockdownu będzie branża e-commerce. Ale branża ta musiała zmierzyć się ze wzrastającym ruchem w sieci oraz z narażeniem na działania cyberprzestępców. Od marca do września tego roku zwiększyliśmy zatrudnienie o 9 osób, co w naszym wypadku oznacza blisko 10% wzrost zatrudnienia. Większość nowych pracowników to inżynierowie zatrudnieni właśnie do działów związanych z cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem danych i optymalizacją ruchu w sieci. Wierzymy też gorąco w to, że po ustabilizowaniu się obecnej sytuacji klienci wezmą oddech i przeanalizują jakiego typu rozwiązania sprawdziły się w kryzysie. Z pewnością chmura to coś co sprawdziło się w dobie koronawirusa. Organizacje, które posiadały dostęp do rozwiązań chmurowych potrafiły szybko i elastycznie reagować na wyzwania, z którymi się spotykali praktycznie każdego dnia. W najbliższym czasie spodziewamy się dużego wzrostu sprzedaży rozwiązań chmurowych, projektów optymalizacyjnych i projektów związanych z różnego rodzaju automatyzacją. Dlatego kolejną naszą najnowszą inwestycją jest podpisanie umowy z dużym producentem rozwiązań IT Service Management w chmurze, którego będziemy wprowadzać jeszcze w tym roku na Polski rynek. To czołowy gracz na rynku ITSM w krajach skandynawskich, w Finlandii i Niemczech. Myślę, że szczegóły tej ciekawej operacji będziemy mogli podać już w listopadzie. Zachęcam więc do śledzenia prasy branżowej.”podkreśla Norbert Tokłowicz,  Dyrektor Rozwoju, Marketingu i HR, Advatech sp. z o.o.

“W mojej ocenie bieżąca sytuacja sprzyja tym inwestycjom, które zmierzają do prowadzenia działalności pomimo ograniczeń. Myślę tu o narzędziach do komunikacji pomiędzy pracownikami i  kontrahentami takie jak monitory interaktywne z zaawansowaną obsługą gestów, z wbudowanymi kamerami i mikrofonami. Stoi za tym stała gotowość organizacji do pracy zdalnej, hybrydowej czy tradycyjnych spotkań. Co ciekawe, nie pieniądze bywają tu problemem, gdyż takie rozwiązania nie kosztują dużo, a raczej przyzwyczajenia lub brak chęć do zmiany nawyków. Należy wykorzystać sytuację i przyspieszyć zmiany w prowadzeniu komunikacji, szczególnie, że rozwiązania takie są uniwersalne, sprawdzają się w każdych okolicznościach i jednocześnie obniżają koszty funkcjonowania.”podkreśla Robert Pusz, Sales Manager – Eastern Europe, Newline Interactive.

Piotr Szymczak, Furgonetka
Piotr Szymczak, Furgonetka

“Obecna sytuacja dla wielu firm przyniosła weryfikację planów inwestycyjnych. Nie oznacza to jednak, że nie sprzyja ona inwestycjom – przeciwnie. Należy tylko wybrać jej odpowiedni kierunek, analizując zmiany, jakie zaszły w gospodarce i zachowaniach konsumentów. Na pierwszy plan wysuwają się inwestycje w nowe technologie, które pozwalają przenieść biznes do sektora online. E-commerce od lat dynamicznie się rozwija, a pandemia to wzmocniła. Warto też postawić na rozwój technologii wspomagających pracę zdalną i umożliwiających załatwienie wielu czynności przez Internet. Cyfryzacja usług to dziś podstawa praktycznie w każdym sektorze gospodarki.”mówi Piotr Szymczak, Członek Zarządu w Furgonetka

“Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na działalności wielu firm. Dziś szansą na przetrwanie są z jednej strony inwestycje w rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo klientów, z drugiej nieprzerwana obecność w ich świadomości. Nie ma lepszej drogi dojścia do tych celów niż poprzez digital marketing in-store. Stała, angażująca komunikacja za pomocą nośników cyfrowych pozwala utrzymać atencję. Choć funkcjonujemy w świecie obostrzeń, ludzie wciąż są obecni w fizycznych obiektach – dokonują zakupów, korzystają z placówek użyteczności publicznej. To właśnie w tych miejscach ważna jest implementacja formatów podnoszących bezpieczeństwo i zmieniających perspektywę doświadczania przestrzeni.”wskazuje Dariusz Sobczak, członek zarządu Nanovo.

Andrzej Lazarowicz, Web INnovative Software
Andrzej Lazarowicz, Web INnovative Software

“Aktualna sytuacja na rynku, spowodowana pandemią, zasadniczo sprzyja podejmowaniu inwestycji. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim powszechna potrzeba oszczędzania. Ludzie, tracąc dochody, muszą zabezpieczyć się finansowo. Nie chodzi tutaj o zabezpieczenie w formie kredytu, ale o podjęcie konkretnych działań, zmierzających do cięcia kosztów funkcjonowania biznesu. W tym celu przedsiębiorcy stawiają na tańsze, innowacyjne rozwiązania, będące substytutami droższych usług. Przykładem jest usługa naszej firmy w postaci samouczącego się oprogramowania księgowego, opartego na przetwarzaniu faktur elektronicznych. Rozwiązanie to przynosi podwójną korzyść – biura rachunkowe (rezygnując z pracownika na rzecz oprogramowania) zmniejszają koszty i minimalizują ryzyko błędu.”mówi Andrzej Lazarowicz, Founder & CEO, Web INnovative Software Sp. z o.o.

Fakt, że firmy są przychylne wobec podejmowania inwestycji w czasie pandemii po raz kolejny sugeruje, że skutki pandemii mają korzystny wpływ ogólną sytuację w branży IT.

[visualizer id=”78116″]

Niektóre dane wskazują wręcz, że pandemia i związana z nią konieczność cyfryzacji i pracy zdalnej w bardzo pozytywny sposób wpłynęły na branżę. 90,5% badanych firm wskazuje, że firmy nie działające na rynkach IT mają obecnie bardziej pozytywny stosunek do rozwiązań technologicznych niż przed pandemią, niespełna 10% firm wskazuje, że stosunek ten nie uległ zmianie. Potwierdza to, że skutki pandemii w postaci zintensyfikowanej cyfryzacji firm i konieczności korzystania z rozwiązań technologicznych silnie wpłynęły na popytu na produkty i usługi IT.

Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.
Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl

“Pandemia zdecydowanie przyśpieszyła digitalizację, co skutkuje zwiększeniem zapotrzebowania na sprzęt oraz usługi IT. Jednocześnie firmy wstrzymują inwestycje i poszukują oszczędności, także w obszarze technologii stanowiących coraz istotniejszą pozycję w firmowym budżecie.  Częściej skłaniają się ku rozwiązaniom pozwalającym odmrozić gotówkę zamrożoną w sprzęcie IT na rzecz wydatków OPEX w postaci współpracy z dostawcami data center. To jeden z powodów dlaczego zdecydowaliśmy się na rozbudowę i zwiększenie mocy naszego kampusu data center w Poznaniu aż pięciokrotnie.”mówi Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Przyszłość

Obecnie rynek IT odznacza się dużą odpornością na negatywne skutki kryzysu związanego z pandemią. Jednak duża niepewność co do przyszłości związana z wydłużającym się okresem pandemii oraz wielopłaszczyznowe zmiany gospodarcze stanowią jedne z wielu czynników, które należy brać pod uwagę w kontekście analizowania prognoz. 

[visualizer id=”78120″]

 

Nie inaczej uważają respondenci, którzy w swojej działalności mają na uwadze rożne czynniki mogące w sposób negatywny wpłynąć na rozwój branży IT. Dużą świadomość firm z branży w tym zakresie potwierdza fakt, że jedna badana osoba zarządzająca wskazała średnio prawie 4 czynniki. Firmy z branży IT najbardziej niepokoi pandemia i problemy związane z rynkiem pracy uznane za przeszkody w rozwoju przez 66,7% ankietowanych. Kolejnym zagrożeniem dla rozwoju okazują się cyberzagrożenia, na które wskazało 52,4% firm. Za najmniej znaczące przeszkody w rozwoju branży zostały uznane kwestie związane z nieuczciwą konkurencją oraz podwyższenie płacy minimalnej.

Eksperci wyjaśniają, jakie czynniki będą miały największy wpływ na przyszłość branży.

Łukasz Czernecki, Euvic
Łukasz Czernecki, Euvic

“Pierwszy to pandemia Covid-19, która znacznie przyspieszyła cyfrową transformację w wielu obszarach życia i biznesu. Rozpędziła rozwój świata IT, pozwalając nam wejść w nowy wymiar, gdzie nowe technologie wdrażane są z prędkością myśli.
Drugi, wpływający na naszą strategię biznesową, to przejście od podejścia projektowego do procesowego. Ważne staje się sprawne identyfikowanie obszarów wymagających usprawnień i budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Na znaczeniu zyskuje kompleksowe podejście do zagadnień związanych z technologiczną stroną biznesu. To z kolei wpływa na charakter współpracy z dostawcami IT. Naszą rolą i zadaniem jest zapewnić technologiczny spokój ducha.”mówi Łukasz Czernecki, Wiceprezes Euvic Sp. z o.o.

Sebastian Wąsik, baramundi software AG
Sebastian Wąsik, baramundi software AG

“Gartner przewiduje, że do końca 2023 roku, 40 proc. organizacji na świecie wdroży model IT, który umożliwi pracę z dowolnego miejsca oraz usprawni wdrażanie usług biznesowych w rozproszonej infrastrukturze informatycznej. To odpowiedź na trend „anywhere operations”, który rozwinął się pod wpływem globalnej pandemii. W związku z tym spodziewamy się sporego wzrostu na rynku UEM, czyli narzędzi do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi. Stanowią one podstawę zdalnej pracy i operacyjności biznesowej. Pozwalają zarządzać całym środowiskiem informatycznym firmy w dowolnym miejscu i czasie, jednocześnie zapewniając mu odporność na cyberataki.”podkreśla Sebastian Wąsik, Country Manager na Polskę, baramundi software AG

[visualizer id=”78122″]

Zebrane dane potwierdziły tezę, że na rynku IT panuje trend, zgodnie z którym firmy dążą do jak najczęstszej aktualizacji oferty poprzez częste wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek – stosowanie tej praktyki deklaruje dwóch na trzech respondentów. Z jednej strony, na taki stan rzeczy napędza coraz większe tempo rozwoju technologii oraz konkurencja rynkowa, z drugiej strony może prowadzić to do sytuacji, w których klient otrzymuje produkt bądź usługę niekompletną, przez co staje się bardziej testerem niż finalnym odbiorcą. Warto jednak zauważyć, że kwestia ta dotyczy nie tyle pojedynczych podmiotów, ale sposobu rozwoju całej branży. Jednak nie wszystkie firmy stawiają czas na pierwszym miejscu, robiąc tym samym miejsce dla przemyślanego rozwoju. Co na temat sądzą eksperci?

Maciej Dzidzik, BenQ
Maciej Dzidzik, BenQ

“Zawsze należy stawiać na jakość. To ona powinna być kluczowa w rozwoju technologii. Za nią stoi bezpieczeństwo i niezawodność. Produkty powinny być dopracowane i realizować swoje funkcje na jak najwyższym poziomie. Przykładowo – dotykowe monitory interaktywne BenQ są wyposażone w powłokę antybakteryjną – co przy tego typu urządzeniach jest bardzo ważne., Monitory nabiurkowe mają funkcje ochrony oczu, a te które muszą znakomicie odwzorowywać kolory uzyskały certyfikat Pantone Validated – BenQ jest pierwszym producentem wyświetlaczy, który taki certyfikat uzyskał. Jakość to także bezpieczeństwo.  Na tym punkcie jesteśmy szczególnie wrażliwi w kontekście naruszeń poufności i wycieków danych – certyfikowanym (ISO27001) produktem w tej kategorii jest BenQ InstaShow służący do bezprzewodowej transmisji. Jednym zdaniem? W BenQ stawiamy na jakość i to ona powinna napędzać rozwój technologii.”mówi Maciej Dzidzik, Product Manager LFD BenQ CEE for Poland

Przemysław Biel, Synology
Przemysław Biel, Synology

“W przypadku zastosowań profesjonalnych zasada „jakość ponad ilość” w perspektywie długookresowej sprawdza się lepiej. Nasze produkty, posiadają gwarancje od 2 do 5 lat, jednak są używane czasem po 10 lat lub więcej, jakość tutaj jest kluczowa. Klienci powierzają nam swoje dane, bardzo często efekt długoletniej pracy, tutaj nie ma miejsca na pośpiech i niedopracowane produkty. Bezpieczeństwo danych jest najważniejsze, czasem może decydować o istnieniu firmy. Najnowsze technologie mogą być kuszące, wybieramy jednak stabilność i sprawdzone rozwiązania, które większość naszych użytkowników aktywnie wykorzystuje a nie są tylko linijką w specyfikacji produktu.”podkreśla Przemysław Biel, Senior Key Account Manager Poland, Synlogy

Robert Paszkiewicz, OVHcloud
Robert Paszkiewicz, OVHcloud

“Jedną z ciekawszych obserwacji jest ta, że pandemia zrewolucjonizowała przyjęte praktyki. 
Wiosną 2020 roku wiele branż, m.in. farmaceutyczna, motoryzacyjna czy IT dostrzegło, że strategia oparta o azjatyckie łańcuchy dostaw jest efektywna ekonomicznie, ale niezwykle podatna na czynniki zewnętrzne. Jeśli wykorzystujemy mechanizmy produkcji czy logistyki oparte o jednego dostawcę, to zgadzamy się na skutki wszystkich tąpnięć, tak politycznych, jak gospodarczych czy zjawisk siły wyższej, które go dotkną. Do tej pory czynnik ekonomiczny był jednym z kluczowych przy podejmowaniu decyzji, ale w momencie gdy wirus zamknął granice, nadszedł czas otrzeźwienia. Stąd czynników, który będą kształtowały IT w przyszłości, upatrywałbym przede wszystkim w przeformułowaniu strategii firm zmuszonych do refleksji, co więcej możemy zrobić wspólnymi siłami tu, wewnętrznie? Czy fakt, że tak wiele fabryk znajduje się poza Europą jest dla nas korzystny? Myśląc o przyszłości stawiałbym właśnie na współpracę i szukanie wewnętrznych przewag, których – mam wrażenie – nie doceniamy.”podsumowuje Robert Paszkiewicz, VP CEE, OVHcloud.

Wyniki badania dyrektorów firm IT wskazują, że podmioty z branży cechuje wyważony optymizm – oceniają kondycję branży w sposób pozytywny, mając przy tym świadomość ryzyk związanych z pandemią oraz tych od niej niezależnych. Z całą pewnością pandemia niesie za sobą katastrofalne skutki dla większości firm, jednak podmioty branży IT jak narazie są odporne na jej konsekwencje.

Badanie Czytelników

W ramach głosowania Czytelników BrandsIT w Plebiscycie BITy 2020, mieli oni możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ich doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi branży IT. Z tej możliwości skorzystało 9,2% osób oddających głosy.

[visualizer id=”78126″]

 

Respondenci zostali spytani m.in. o to, czy i jakie działania wdrożyli dostawcy produktów, oprogramowania i usług IT, aby wspomóc ich działalność w czasie pandemii. 56% ankietowanych wskazało, że firmy IT, z którymi współpracują zdecydowały się na wsparcie swoich klientów, przede wszystkim poprzez wydłużone okresy płatności, zwiększenie elastyczności pozafinansowych warunków współpracy oraz system rabatowy.

[visualizer id=”78128″]

Czytelnicy w większości potwierdzili, że ich stosunek do rozwiązań technologicznych poprawił się. Jednak, co ciekawe, nieco ponad 4% ankietowanych twierdzi, że postrzegają technologię w sposób bardziej negatywny niż wcześniej. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być m.in. presja związana z koniecznością korzystania z rozwiązań IT.

[visualizer id=”78131″]

 

Głosujący, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytania, zostali spytani o to, z jakich źródeł czerpią wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technologicznych. Pierwszym wyborem okazały się portale branżowe, a na drugim miejscu znalazły się wydarzenia, na których prezentowane są nowe rozwiązania. Ankietowani deklarują, że najmniej wiedzy w tym zakresie pozyskują od doradców i znajomych.

O badaniu

Raport „Branża IT w Polsce w 2020 roku” powstał w oparciu o dwa badania. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone przez Redakcję BrandsIT w dniach 5-31 października 2020 roku metodą CAWI (profesjonalny formularz internetowy) i wzięły w nim udział 63 osoby zarządzające podmiotami działającymi na rynku IT w Polsce. Drugie badanie zostało przeprowadzone tą samą metodą w dniach 1-31 października. Wzięły w nim udział 8071 osoby, które oddały głosy w Plebiscycie BITy 2020 oraz wyraziły zgodę na udział w badaniu (9,2% wszystkich osób oddających głosy).

 

Zobacz

Jak uczą się roboty? Techniki uczenia maszynowego

Szybki rozwój środowiska 5G, technologii komunikacyjnych, sztucznej inteligencji i uczenia...

Norwegia zwiększy dostawy gazu do UE

Rząd Norwegii i Komisja Europejska uzgodniły w czwartek, że "poszerzą współpracę, aby zapewnić dodatkowe krótkoterminowe i długoterminowe dostawy norweskiego gazu" - głosi komunikat stron wydany po spotkaniu wiceszefa KE Fransa Timmermansa i ministra energetyki Norwegii Terje Aaslanda.

Obajtek: PGNiG planujemy przejąć na przełomie września i października

Proces przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez PKN Orlen powinien się zakończyć na przełomie września i października, a Grupy Lotos na przełomie lipca i sierpnia tego roku - poinformował w poniedziałek prezes Orlenu Daniel Obajtek

Kraków: otwarto pierwszą stację wodorową PKN Orlen w Polsce

Pierwsza stacja wodorowa PKN Orlen w Polsce otwarta została w piątek w Krakowie; jak ocenił prezydent miasta Jacek Majchrowski, jest to kolejny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Inwestycja została przygotowana zgodnie ze strategią wodorową grupy Orlen.

Ile zarabiają członkowie rad nadzorczych?

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych w Polsce są bardzo zróżnicowane...

Młode orły przednie wkrótce opuszczą swoje gniazda w Karpatach

W lipcu co najmniej dziewięć orłów przednich opuści gniazda w Karpatach. Cztery w Beskidzie Niskim i Górach Sanocko-Turczańskich, dwa w gnieździe w Pieninach oraz po jednym młodym w Bieszczadach, Beskidzie Sądeckim i Beskidzie Żywieckim.
- Reklama -