si³ownia

Warszawa, 07.01.2021. Koronawirus w Polsce. Nieczynna si³ownia w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Ludwika Hirszfelda 11 w Warszawie, 7 bm. Zgodnie z decyzjami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do 17 bm. zawieszona pozostaje dzia³alnoœæ basenów, aquaparków, si³owni, klubów i centrów fitness. Wyj¹tkiem s¹ baseny i si³ownie dzia³aj¹ce w podmiotach wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ przeznaczonych dla pacjentów. (kf) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.