MONETY

Lublin, 16.06.2011.
Eurostat poda³ 16 bm., ¿e wed³ug europejskiej metodologii, inflacja w Polsce wynios³a w maju 4,3 proc. W ujêciu miesiêcznym ceny wzros³y o 0,5 proc. (cat)
PAP/Wojciech Pacewicz

***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Eurostat: 4,3 proc. wynios³a w maju inflacja HICP w Polsce***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.