Adam Bielan

Jasionka, 09.03.2019. Wicemarsza³ek Senatu Adam Bielan przed rozpoczêciem konwencji regionalnej PiS w Jasionce, 9 bm. W trakcie dzisiejszego spotkania zostan¹ przedstawieni liderzy list Prawa i Sprawiedliwoœci do PE oraz kandydaci startuj¹cy w eurowyborach z okrêgu podkarpackiego. (cat) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.