Wojciech Kolarski, Pawe³ Jab³oñski, B. Bix Aliu

Warszawa, 17.01.2020. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski (2P), wiceminister spraw zagranicznych Pawe³ Jab³oñski (P) i konsul generalny USA B. Bix Aliu (3P) podczas z³o¿enia kwiatów przed tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Raoula Wallenberga, 17 bm. w Warszawie. 17 stycznia przypada 75. rocznica uprowadzenia przez Sowietów Raoula Wallenberga, szwedzkiego przedsiêbiorcy i dyplomaty, który pod koniec II wojny œwiatowej jako sekretarz poselstwa szwedzkiego w Budapeszcie, uratowa³ z Holokaustu dziesi¹tki tysiêcy ¯ydów oraz powo³a³ specjaln¹ „sekcjê humanitarn¹” przy poselstwie Szwecji. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.