Mariusz B³aszczak

Warszawa, 18.05.2020. Koronawirus w Polsce. Minister obrony narodowej Mariusz B³aszczak podczas wypowiedzi dla mediów, 18 bm. przed siedzib¹ MON w Warszawie. W 76. rocznicê bitwy o Monte Cassino odbywa siê akcja honorowego oddawania krwi przez ¿o³nierzy i podchor¹¿ych dla chorych i potrzebuj¹cych. (pn/awol) PAP/Piotr Nowak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.