Bp Lechowicz: posługę biskupa polowego WP przyjmuję z pokorą, posłuszeństwem i nadzieją

Udostępnij

W komunikacie opublikowanym w sobotę przez Nuncjaturę Apostolską podano, że “Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem polowym Wojska Polskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Wiesława Lechowicza”.

Hierarcha od ponad 10 lat pełni m.in. funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Poprzednikiem bpa Wiesława Lechowicza na stanowisku biskupa polowego Wojska Polskiego był bp Józef Guzdek, który 16 lipca 2021 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim i Administratorem Apostolskim Ordynariatu Polowego.W sobotę 15 stycznia w południe decyzję papieża ws. mianowania nowego biskupa polowego WP, abp Józef Guzdek ogłosił w czasie gali Benemerenti Ordynariatu Polowego w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

“Przyjmuję decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, z posłuszeństwem i z nadzieją” – powiedział bp Lechowicz

Podkreślił, że w decyzji papież rozpoznaje wolę Boga. “Przyjmują z posłuszeństwem, ponieważ całe moje życie jest świadectwem tego, że człowiek dobrze wychodzi na tym, jeżeli jest posłuszny Panu Bogu” – wyznał bp Lechowicz.

Powiedział, że tym, co napełnia go nadzieją na progu nowej posługi w Kościele, to obecność Bogu pośród swojego ludu oraz “to, co dzieje się w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego”.

Bp Lechowicz wyraził jednocześnie wdzięczność poprzedniemu biskupowi polowemu gen. bryg. abp Józefowi Guzdkowi za dotychczasową współpracę. “Mam nadzieję, że na jego mądrość i doświadczenie będę mógł liczyć również w przyszłości” – powiedział nowo mianowany biskup polowy Wojska Polskiego.

Bp Wiesław Lechowicz ma 59 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 1987 roku w katedrze tarnowskiej z rąk bp. Jerzego Ablewicza.

W 1992 roku został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej do Rzymu. W 1996 roku na Uniwersytecie św. Krzyża obronił rozprawę doktorską pt. “Predicazione e comunicazione. Analisi della predicazione omiletica alla luce della teoria della comunicazione”.

W 1998 roku został mianowany kapelanem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, a we wrześniu 1999 roku objął obowiązki prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 2002 roku obronił pracę licencjacką w Instytucie Prawa Kanonicznego przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

24 lutego 2004 roku ordynariusz tarnowski powierzył mu obowiązki rektora WSD w Tarnowie. W tym czasie pracował też w Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski, będąc współredaktorem ogólnopolskiego programu homiletycznego w latach od 2001/2002 do 2006/2007.

Papież Benedykt XVI 22 grudnia 2007 roku mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lambiridi (Algieria). Święcenia biskupie przyjął 16 lutego 2008 r. w katedrze w Tarnowie z rąk bp. Wiktora Skworca.

W Konferencji Episkopatu Polski, w latach 2010-2012, był Delegatem ds. Powołań.

Od października 2011 roku pełnił funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i Przewodniczącego Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. Od września 2014 roku jego biuro działa przy Sekretariacie KEP w Warszawie. W czasie swojej posługi bp Lechowicz regularnie odwiedzał ośrodki polonijne i współpracował z organizacjami polonijnymi. Jest też inicjatorem międzynarodowych Kongresów Młodzieży Polonijnej i Kongresów Rodzin Polonijnych.

Hierarcha wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa, Komisji KEP ds. Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto jest członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych.

Jego dewizą biskupią są słowa: “In finem diligere” (Do końca umiłować).(PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ mark/

Źródło:PAP

Zobacz

Z komórek skóry uzyskano mysie zarodki o bijących sercach

Wykorzystując wyłącznie komórki macierzyste skóry, izraelscy naukowcy wyhodowali - składające się z ponad miliona komórek - mysie zarodki z mózgami i o bijących sercach – informuje pismo „Cell”.

Prawie połowa wszystkich szczepionek trafia do śmieci, a można temu zaradzić

Nowa, oparta na hydrożelach, technologia może wydłużyć żywotność miliardów szczepionek, jakie każdego roku trafiają do utylizacji z powodu nieprawidłowego transportu i przechowywania - informuje „Science Advances”
- Reklama -

REKLAMA