CBOS: 33 proc. zwolenników i 40 proc. przeciwników rządu; 39 proc. zadowolonych z premiera, 47 proc. – nie

Zobacz

- Reklama -

W najnowszym sondażu CBOS 40 proc. badanych określa siebie jako przeciwników rządu – w stosunku do poprzedniego sondażu, z marca, oznacza to spadek o 4 punkty proc. Zwolennicy rządu to 33 proc. – jest ich więcej o 1 pkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem.

Przybyło osób wyrażających obojętność wobec rządu: z 21 proc. w poprzednim sondażu do 23 proc. w najnowszym. 4 proc. ankietowanych, pytanych o stosunek do rządu, wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (wzrost o 1 punkt proc.).

W porównaniu do badania z marca minimalnie zmieniły się notowania szefa rządu. 47 proc. respondentów wyraża niezadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki (spadek o 1 pkt proc.), natomiast 39 proc. odnosi się do tego z aprobatą (bez zmian). 14 proc. wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (wzrost o 1 pkt proc.).

Nieco lepsze są oceny działalności rządu premiera Morawieckiego od czasu objęcia przez niego władzy. 49 proc. respondentów odnosi się do działań Rady Ministrów z dezaprobatą (spadek o 2 pkt proc.), a pozytywnie ocenia je 39 proc. (bez zmian). 12 proc. badanych wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc.).

Oceny polityki gospodarczej rządu pozostały bez zmian. 54 proc. uważa, że polityka gabinetu Mateusza Morawieckiego nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej (bez zmian), natomiast przeciwnego zdania jest 35 proc. (bez zmian). 11 proc. wybrało odpowiedź „Trudno powiedzieć” (bez zmian).

CBOS podsumowuje, że od kilku miesięcy notowania rządu utrzymują się na zbliżonym poziomie. „Niezmiennie od końca października gabinet Mateusza Morawieckiego ma więcej przeciwników niż zwolenników, więcej jest niezadowolonych niż zadowolonych z efektów jego działalności oraz z osoby premiera, a od września respondenci negatywnie oceniający jego politykę gospodarczą przeważają nad postrzegającymi ją pozytywnie” – czytamy w podsumowaniu badania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (371) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osób.(PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ itm/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -