lokal wyborczy

Warszawa, 12.07.2020. Wybory prezydenckie 2020 – II tura. G³osowanie w jednym z lokali wyborczych w Warszawie, 12 bm. Rozpoczê³o siê g³osowanie w II turze wyborów prezydenckich. Do zakoñczenia g³osowania trwa cisza wyborcza. (mr) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.