Ad image

Chmura nie daje się zepchnąć na dalszy plan – AI i analityka transformują przechowywanie danych

Wydatki na przechowywanie danych w chmurze mają wzrosnąć do 128 miliardów dolarów do 2028 roku, napędzane przez rosnące zapotrzebowanie na technologie AI i zaawansowaną analitykę.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 16 min

Wydatki na przechowywanie danych w chmurze mają się podwoić do 128 miliardów dolarów do 2028 roku, wynika z raportu firmy badawczej Omdia. To skok w porównaniu z zeszłorocznymi wydatkami, które wyniosły 57 miliardów dolarów. Dane te odzwierciedlają dynamiczny rozwój sektora usług chmurowych, napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie ogromnych ilości danych, które generują współczesne przedsiębiorstwa. Wśród liderów rynku niezmiennie pozostaje Amazon Web Services (AWS), który dominuje segment pamięci masowej z 30% udziałem w całkowitych przychodach. Z kolei Microsoft Azure i Google Cloud posiadają odpowiednio 22% i 14% udziału w tym lukratywnym rynku. Te liczby są jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej, gdyż zmieniające się potrzeby technologiczne, zwłaszcza rozwój sztucznej inteligencji, mogą jeszcze bardziej zintensyfikować zapotrzebowanie na zaawansowane usługi przechowywania danych w chmurze.

Rozwój rynku przechowywania w chmurze

Rynek przechowywania danych w chmurze przeżywa dynamiczny rozwój, z prognozami wskazującymi na znaczący wzrost wydatków w najbliższych latach. W 2023 roku globalne wydatki na te usługi wyniosły 57 miliardów dolarów. Jednak według przewidywań firmy badawczej Omdia, kwota ta ma wzrosnąć prawie dwukrotnie już do 2024 roku, osiągając prawie 70 miliardów dolarów. Długoterminowe prognozy są jeszcze bardziej imponujące – do 2028 roku przedsiębiorstwa na całym świecie mają wydać aż 128 miliardów dolarów na przechowywanie danych w chmurze.

Ten gwałtowny wzrost jest napędzany przez kilka kluczowych czynników. Po pierwsze, coraz większa ilość danych generowanych przez przedsiębiorstwa i konieczność ich bezpiecznego i efektywnego przechowywania wymuszają inwestycje w nowoczesne rozwiązania chmurowe. Po drugie, rozwój technologii związanych ze sztuczną inteligencją i analityką danych wymaga zaawansowanej infrastruktury, którą oferują usługi chmurowe. Przedsiębiorstwa inwestują w chmurę, aby sprostać rosnącym wymaganiom technologicznym i zachować konkurencyjność na rynku.

Równocześnie, firmy muszą dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. W zeszłym roku wielu z nich zdecydowało się na optymalizację wydatków na chmurę, gdy gospodarka zaczęła zwalniać. Omdia zauważa, że ta tendencja miała istotny wpływ na tempo wzrostu wydatków w ostatnim okresie. Jednakże, mimo tych krótkoterminowych wyzwań, długoterminowe prognozy pozostają optymistyczne, wskazując na stabilny wzrost inwestycji w przechowywanie danych w chmurze.

Przemiany te wskazują na rosnącą rolę chmury jako fundamentu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, stanowiąc kluczowy element strategii IT dla przedsiębiorstw na całym świecie.

Dominacja kluczowych graczy

Na rynku przechowywania danych w chmurze wyraźnie dominują trzy giganty technologiczne: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud. W 2023 roku AWS zebrał 30% całkowitych przychodów z usług pamięci masowej, umacniając swoją pozycję lidera. Firma zyskała przewagę przede wszystkim dzięki ogromnej pojemności przechowywania obiektów, która jest najczęściej używanym repozytorium danych w chmurze.

Microsoft Azure, zajmując drugie miejsce, zdobył 22% udziału w rynku, a Google Cloud uplasował się na trzeciej pozycji z 14% udziałem. Te trzy firmy kontrolują razem ponad połowę rynku, co pokazuje, jak silnie zdominowany jest sektor przechowywania danych w chmurze przez największych graczy technologicznych.

AWS nie tylko przoduje pod względem przychodów, ale także dominuje w zużyciu pojemności. Z 38% udziałem w zużywanej pojemności, AWS wyprzedza konkurencję, oferując szeroką gamę rozwiązań chmurowych dostosowanych do różnorodnych potrzeb przedsiębiorstw.

Podział przychodów z pamięci masowej jest zgodny z ogólnymi trendami na rynku usług chmurowych. W 2023 roku wydatki na IT, w tym usługi chmurowe, mają sięgnąć blisko 700 miliardów dolarów, jak przewiduje Gartner. Pomimo wyzwań związanych z optymalizacją kosztów i spowolnieniem gospodarczym, inwestycje w chmurę pozostają priorytetem dla wielu firm, które szukają efektywnych i skalowalnych rozwiązań do przechowywania rosnącej ilości danych.

Dominacja AWS, Microsoft Azure i Google Cloud nie jest przypadkowa. Firmy te nieustannie inwestują w rozwój swoich usług, wprowadzając innowacje i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów. Przykładem jest AWS, który rozwija swoje usługi plikowe, aby obsługiwać zarówno starsze aplikacje, jak i nowe, wymagające wysokiej wydajności rozwiązania do przechowywania danych. Te strategiczne działania pozwalają liderom rynku utrzymać przewagę i dalej rozwijać swoją ofertę w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie w chmurze.

Wpływ gospodarki i technologii na wydatki

Rok 2023 był dla rynku chmury rokiem wyzwań i dynamicznych zmian, na które wpływ miały zarówno czynniki gospodarcze, jak i technologiczne. W miarę jak gospodarka globalna zaczęła zwalniać, przedsiębiorstwa musiały przeanalizować swoje wydatki i dostosować strategie inwestycyjne. Wydatki na chmurę, w tym na usługi pamięci masowej, nie były wyjątkiem. Wiele firm weszło w fazę optymalizacji, redukując koszty i starając się lepiej wykorzystać już posiadane zasoby.

W szczególności usługi pamięci masowej odczuły skutki tych działań. Nadmierna aprowizacja z poprzednich lat, kiedy to przedsiębiorstwa masowo inwestowały w pojemność chmurową, teraz wymagała korekty. Firmy zmniejszały swoje budżety na przechowywanie danych, starając się zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni i zmniejszyć koszty operacyjne.

Jednak to nie tylko czynniki ekonomiczne kształtowały krajobraz wydatków na chmurę. Rewolucja technologiczna, w szczególności boom na generatywną sztuczną inteligencję (AI), miała znaczący wpływ na alokację zasobów. Firmy, pragnąc wykorzystać możliwości oferowane przez zaawansowane modele AI, takie jak GPT-3, zaczęły inwestować w drogie jednostki przetwarzania grafiki (GPU). Te inwestycje, choć niezbędne do trenowania i uruchamiania modeli AI, znacząco obciążyły budżety, pozostawiając mniej środków na tradycyjne usługi przechowywania.

“Była gorączka złota GPU, która zaszkodziła wydatkom na przechowywanie całkiem sporo. Jeśli z własnej kieszeni wybierasz na zakup tych naprawdę drogich usług GPU, pozostało mniej pamięci masowej, sieci i wielu innych rzeczy,” zauważył jeden z analityków Omdia. Ten zwrot w kierunku zaawansowanych obliczeń kosztem pamięci masowej pokazuje, jak priorytety firm ewoluują w odpowiedzi na najnowsze trendy technologiczne.

Jednak prognozy na przyszłość są optymistyczne. Omdia przewiduje, że wydatki na przechowywanie w chmurze wzrosną o 18% rok do roku w 2024, napędzane rosnącym zapotrzebowaniem na usługi AI i analitykę danych. Wzrost ten wskazuje, że mimo krótkoterminowych wyzwań, sektor przechowywania w chmurze będzie nadal się rozwijać, odpowiadając na coraz bardziej złożone potrzeby technologiczne współczesnych przedsiębiorstw.

Zmiany w strukturze rynku

Rynek przechowywania danych w chmurze doświadcza znaczących zmian strukturalnych, napędzanych zarówno przez dynamiczne inwestycje, jak i zmieniające się priorytety technologiczne przedsiębiorstw. W 2022 roku wydatki na przechowywanie w chmurze wzrosły o imponujące 30%, co było efektem masowych inwestycji w infrastrukturę chmurową. Jednak już w 2023 roku tempo wzrostu spadło do 10%, gdy firmy zaczęły optymalizować swoje wydatki w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze.

Według Omdia, w 2024 roku rynek przechowywania w chmurze ma ponownie przyspieszyć, osiągając 18% wzrost rok do roku. Przedsiębiorstwa zamierzają skoncentrować swoje inwestycje na technologii związanej ze sztuczną inteligencją (AI) i analityką danych. Generatywna AI, szczególnie, staje się kluczowym motorem napędowym zmian w strukturze wydatków na przechowywanie w chmurze.

Analityka i generatywna sztuczna inteligencja będą prawdziwym dobrodziejstwem dla chmury . Przedsiębiorstwa, które polegają na zaawansowanej analityce i generatywnej AI, intensywnie inwestują w przechowywanie danych, aby móc efektywnie zarządzać, katalogować i sortować ogromne ilości informacji.

Warto zauważyć, że różne rodzaje pamięci masowej odgrywają różne role w tej nowej strukturze rynku. Pamięć obiektowa, która dominuje w chmurze z 70% całkowitej pojemności, jest najczęściej używana do zarządzania i archiwizacji danych. Jest to najtańszy typ pamięci masowej, co czyni ją atrakcyjną opcją dla firm potrzebujących przechowywać duże ilości danych przy minimalnych kosztach.

Z drugiej strony, pamięć blokowa i plikowa, które razem stanowią około jedną trzecią pojemności pamięci masowej w chmurze, są bardziej wyspecjalizowane i droższe. Pamięć blokowa jest zoptymalizowana pod kątem baz danych, systemów analityki biznesowej i obciążeń kontenerowych, podczas gdy pamięć plikowa obsługuje narzędzia do współpracy biurowej i środowiska farm serwerów. Generatywna AI, która wymaga intensywnego przetwarzania danych, preferuje pamięć plikową, co jeszcze bardziej zwiększa zapotrzebowanie na ten typ przechowywania.

Przemiany te wskazują na rosnące zróżnicowanie w strukturze rynku przechowywania w chmurze, gdzie różne rodzaje pamięci masowej odgrywają kluczowe role w spełnianiu specyficznych potrzeb technologicznych współczesnych przedsiębiorstw. Rozwój generatywnej AI i analityki danych sprawia, że firmy muszą inwestować w bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane rozwiązania chmurowe, aby pozostać konkurencyjnymi na szybko ewoluującym rynku.

Różnice w typach pamięci masowej

W świecie chmury obliczeniowej nie wszystkie rozwiązania przechowywania danych są sobie równe. Różne typy pamięci masowej odgrywają odmienne role, a ich wybór zależy od specyficznych potrzeb technologicznych przedsiębiorstw. Najbardziej powszechnym typem przechowywania danych w chmurze jest pamięć obiektowa, która dominuje z 70% całkowitej pojemności. Jest to najtańszy sposób przechowywania danych, idealny do zarządzania i archiwizacji ogromnych ilości informacji. Ze względu na niski koszt, pamięć obiektowa stanowi tylko około jedną trzecią całkowitych wydatków na pamięć masową.

Pamięć obiektowa jest szeroko stosowana do przechowywania danych nieustrukturyzowanych, takich jak pliki multimedialne, dokumenty czy kopie zapasowe. Jej struktura umożliwia łatwe skalowanie i zarządzanie dużymi zbiorami danych, co czyni ją popularnym wyborem wśród firm potrzebujących elastycznych i ekonomicznych rozwiązań przechowywania.

W przeciwieństwie do pamięci obiektowej, pamięć blokowa i plikowa, które stanowią około jednej trzeciej pojemności w chmurze, są droższe, ale oferują wyspecjalizowane funkcje, które są niezbędne dla bardziej zaawansowanych aplikacji. Pamięć blokowa jest zoptymalizowana pod kątem wysokowydajnych baz danych, systemów analityki biznesowej i obciążeń kontenerowych. Jej struktura umożliwia szybki dostęp do danych, co jest kluczowe w środowiskach wymagających natychmiastowej odpowiedzi na zapytania.

Pamięć plikowa, z kolei, jest idealna dla narzędzi do współpracy biurowej i środowisk farm serwerów. Generatywna sztuczna inteligencja (AI) preferuje ten typ pamięci ze względu na jej zdolność do efektywnego zarządzania dużymi zbiorami danych używanymi do trenowania modeli AI. Pamięć plikowa, choć najdroższa, oferuje strukturę umożliwiającą szybkie dostrajanie dużych modeli językowych (LLM) do specyficznych zastosowań, co jest kluczowe w obliczu rosnącego zapotrzebowania na zaawansowane rozwiązania AI.

Amazon Web Services (AWS) rozwija swoje usługi plikowe, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i wspierać starsze aplikacje oraz nowe, wymagające wysokiej wydajności środowiska do przechowywania danych. To strategiczne podejście umożliwia AWS zachowanie przewagi konkurencyjnej i dostarczanie rozwiązań spełniających różnorodne potrzeby rynku.

Różnice w typach pamięci masowej odzwierciedlają ewolucję technologicznych potrzeb przedsiębiorstw, które coraz częściej muszą balansować między kosztami a wydajnością. Wybór odpowiedniego rozwiązania chmurowego staje się kluczowym elementem strategii IT, wpływającym na efektywność operacyjną i zdolność do innowacji.

Przyszłość przechowywania w chmurze

Przyszłość przechowywania danych w chmurze wygląda obiecująco, z prognozami wskazującymi na gwałtowny wzrost inwestycji i dalszą ewolucję technologii. Do 2028 roku wydatki na usługi przechowywania w chmurze mają sięgnąć 128 miliardów dolarów, co oznacza prawie podwojenie w porównaniu z 2023 rokiem. Kluczowymi czynnikami napędzającymi ten wzrost będą rozwój sztucznej inteligencji (AI), zaawansowana analityka danych oraz rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i skalowalne rozwiązania chmurowe.

Generatywna AI, w szczególności, będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości rynku przechowywania danych. Modele językowe dużej skali (LLM) i inne zaawansowane algorytmy wymagają ogromnych ilości danych do trenowania i funkcjonowania, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na wysokowydajne i pojemne rozwiązania przechowywania. Przedsiębiorstwa, dążąc do wykorzystania pełnego potencjału AI, będą inwestować w bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane formy przechowywania, takie jak pamięć plikowa i blokowa.

Analityka danych już teraz jest kluczowym elementem strategii biznesowych, a jej znaczenie będzie tylko rosło. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów będą nadal gromadzić, analizować i wykorzystywać dane do podejmowania lepszych decyzji i optymalizacji swoich operacji. Ta tendencja wymagać będzie zaawansowanych rozwiązań przechowywania, które są w stanie sprostać wymaganiom związanym z szybkością dostępu do danych, ich bezpieczeństwem i skalowalnością.

AWS, Microsoft Azure i Google Cloud, jako liderzy rynku, będą kontynuować inwestycje w rozwój swoich usług, wprowadzając innowacje i dostosowując swoje oferty do zmieniających się potrzeb klientów. Rozwój usług plikowych przez AWS, mający na celu wsparcie zarówno starszych aplikacji, jak i nowych, wymagających środowisk, jest tylko jednym z przykładów strategicznych działań mających na celu utrzymanie konkurencyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku.

Jednak przyszłość przechowywania w chmurze nie będzie wolna od wyzwań. Firmy będą musiały stawić czoła kwestii bezpieczeństwa danych, zarządzania kosztami i efektywnego wykorzystania zasobów chmurowych. Konieczne będzie także dostosowanie się do zmieniających się regulacji prawnych dotyczących ochrony danych i prywatności.

Mimo tych wyzwań, perspektywy dla rynku przechowywania w chmurze są niezwykle pozytywne. Przedsiębiorstwa z całego świata dostrzegają korzyści płynące z elastyczności, skalowalności i wydajności, jakie oferują rozwiązania chmurowe. W miarę jak technologie będą się rozwijać, a zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania przechowywania danych będzie rosło, rynek przechowywania w chmurze będzie odgrywać coraz bardziej centralną rolę w strategiach IT nowoczesnych firm, stanowiąc fundament ich cyfrowej transformacji.

Rynek przechowywania danych w chmurze przechodzi dynamiczne zmiany, napędzane przez rozwój technologii oraz rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na elastyczne i skalowalne rozwiązania. Prognozy wskazują na gwałtowny wzrost wydatków, które do 2028 roku mają osiągnąć 128 miliardów dolarów, niemal dwukrotnie przekraczając obecne poziomy.

Dominacja takich gigantów jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud nie tylko kształtuje rynek, ale także wyznacza kierunki jego rozwoju. Inwestycje w zaawansowane technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja i analityka danych, są kluczowymi czynnikami napędzającymi popyt na różne typy pamięci masowej.

Mimo krótkoterminowych wyzwań związanych z optymalizacją kosztów i zmieniającą się gospodarką, długoterminowe perspektywy dla rynku przechowywania w chmurze są niezwykle pozytywne. Przedsiębiorstwa, dostrzegając korzyści płynące z chmury, kontynuują inwestycje w nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają im efektywne zarządzanie rosnącymi ilościami danych.

Zmieniające się potrzeby technologiczne i rosnące znaczenie sztucznej inteligencji oznaczają, że przyszłość rynku przechowywania danych w chmurze będzie pełna innowacji i nowych możliwości. Firmy technologiczne, inwestując w rozwój i dostosowywanie swoich usług, pozostają kluczowymi graczami, kształtując przyszłość przechowywania danych i wspierając przedsiębiorstwa w ich cyfrowej transformacji.