CKE: maturę zdało 81,8 proc. tegorocznych absolwentów

FOTO: PAP

Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87,1 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników – 73,1 proc.

Według ostatecznych danych opublikowanych przez CKE, egzamin pisemny z języka polskiego zdało 94 proc. tegorocznych maturzystów (w liceach – 96 proc., w technikach – 92 proc.), z matematyki – 83 proc. (w liceach 88 proc., a w technikach – 76 proc.), a z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 94 proc. (liceach 95 proc., a w technikach – 91 proc.).

Maturę z języka niemieckiego zdało 88 proc. (w liceach – 92 proc., w technikach – 84 proc.), z rosyjskiego – 87 proc. (w liceach – 91 proc., w technikach – 82 proc.), z francuskiego zdało 98 proc. (w liceach – 99 proc., w technikach – 76 proc.), z hiszpańskiego – 96 proc. (w liceach – 97 proc., w technikach – 71 proc.), z włoskiego – 93 proc. (w liceach – 92 proc., w technikach – 95 proc.).

Egzaminy z języków mniejszości narodowych: litewskiego i ukraińskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich, z białoruskiego – 99 proc.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku sierpnia (obejmujących tylko sesję maturalną czerwcową, bez dodatkowej lipcowej) świadectwo dojrzałości uzyskało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 17,2 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, miało prawo do poprawki na początku września.

W poszczególnych typach szkół dane te wyglądały następująco: wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę w czerwcu zdało 81,1 proc. (prawo do poprawki miało 12,5 proc.), a wśród zdających w technikach maturę zdało 62,2 proc. (prawo do poprawki miało 24,9 proc.).

Maturzyści, którzy oblali więcej niż jeden przedmiot, będą mogli poprawiać egzaminy dopiero za rok.

W ubiegłym roku w lipcu CKE podała, że maturę zdało 80,5 proc. maturzystów. Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu miało wówczas 12,9 proc. Ostatecznie świadectwa maturalne otrzymało w ubiegłym roku 87,5 proc. abiturientów.

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju, jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Maturzyści, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca.

Egzaminy zarówno w sesji głównej, jak i dodatkowej odbywały się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

W tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Pozostali abiturienci na świadectwie maturalnym w miejscu gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego mają adnotację: „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano”. W 2021 r. egzaminy ustne znów mają być przeprowadzane.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

CKE podała w środę, że do egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym i w terminie dodatkowym w 2020 roku przystąpiło 260 262 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej we wrześniu 2020 roku przystąpiło 49 611 abiturientów. Tegoroczni absolwenci – 39 784 osoby – stanowili 80 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.

Abiturienci, którzy na początku września zdawali egzaminy poprawkowe uzyskane przez siebie wyniki poznali w środę, tego też dnia otrzymają świadectwa maturalne.

Wyniki uzyskane na maturze są podstawą przy rekrutacji na studia.

Maturzysta może odwołać się od uzyskanego wyniku egzaminów. Postępowanie jest dwuinstancyjne. Wynik kwestionowany przez maturzystę jest weryfikowany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli maturzysta nadal go kwestionuje, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ krap/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.