mieszkañcy

Warszawa, 03.01.2021. Koronawirus w Polsce. T³umy mieszkañców Warszawy na spacerze na Krakowskim Przedmieœciu, 3 bm. (sko) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.