Cyfrowa Polska: 64 proc. polskich firm doświadczyło incydentu cyberbezpieczeństwa w 2021 r.

Branża ITCyfrowa Polska: 64 proc. polskich firm doświadczyło incydentu cyberbezpieczeństwa w 2021 r.

Organizacja branżowa zrzeszająca największe przedsiębiorstwa z sektora cyfrowego zaprezentowała raport „Cyberbezpieczeństwo w Polsce w 2021 r.: cyberataki na urządzenia końcowe” na czwartkowej konferencji „#CyfryzujemyPolskę: cyberzagrożenia 2021 r. i wyzwania na 2022 r.”. Wydarzenie odbyło się pod patronatem sekretarza stanu ds. cyfryzacji w KPRM Janusza Cieszyńskiego oraz Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).

W dokumencie przygotowanym w grudniu 2021 r. Związek Cyfrowa Polska zebrał dane i rekomendacje 17 członkowskich firm-dostawców nowych technologii co do stanu i budowy cyberbezpieczeństwa w kraju. Według autorów opracowania w ubiegłym roku w Polsce utrzymywał się trend gwałtownej cyfryzacji procesów biznesowych, co dla przedsiębiorstw i administracji publicznej wiązało się z koniecznością wprowadzenia pilnych zmian procedur oraz usług bezpieczeństwa dla danych, urządzeń końcowych i pracowników.

Z przytoczonych w raporcie danych wynika, że ponad połowa polskich firm w 2021 r. stwierdziła wzrost podatności na cyberataki. Co najmniej jeden incydent cyberbezpieczeństwa odnotowało aż 64 proc. krajowych przedsiębiorstw. To o 10 proc. więcej niż w 2019 r. – ostatnim przed pandemią COVID-19. Cyfrowa Polska zauważyła zarazem, że na zwiększenie budżetu finansującego cyberbezpieczeństwo zdecydowało się tylko 23 proc. firm.

„Choć zagrożenia cyfrowe dotyczą dziś urządzeń końcowych każdego konsumenta, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej, to rozwój świadomość zagrożeń i dbałość o cyberbezpieczeństwo nie dotrzymują kroku powszechnej i przyspieszającej cyfryzacji” – ocenił cytowany w raporcie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Według twórców raportu do poprawy sytuacji w kraju „konieczne są instrumenty zachęcające do inwestycji w cyberbezpieczeństwo w postaci np. ulg podatkowych, implementacja zaleceń UZP przez zamawiających w przetargach na sprzęt oraz gruntowna edukacja konsumentów, sektora MŚP i administracji publicznej w tym obszarze”.

Cyfrowa Polska postuluje m.in. wprowadzenie programu „bonów na cyberbezpieczeństwo” – funduszy publicznych dostępnych dla jednostek samorządowych na zakup usług lub rozwiązań́ przygotowanych dla nich przez polskie firmy i jednostki badawcze. Organizacja proponuje także wprowadzenie mechanizmu, który pozwoliłby kwalifikować wydatki na cyberbezpieczeństwo jako ulgę na innowacje.

Autorzy opracowania wskazują również, że kluczowe znaczenie będzie miała implementacja zaleceń wypracowanych przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z polskimi branżowymi specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa, dotyczących przetargów na systemy IT. Istotna ma być także edukacja i budowanie świadomości na temat zagrożeń, unikania i reagowania na nie wśród konsumentów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. W raporcie podkreślono także znaczenie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ŹródłoPAP

Sprawdź nasze inne treści