nauka zdalna

Warszawa, 09.11.2020. Koronawirus w Polsce. Nauka zdalna w Warszawie, 9 bm. W zwi¹zku ze wzrostem liczby zachorowañ na koronawirusa, nauka zdalna w szko³ach podstawowych i œrednich zosta³a przed³u¿ona do 29 bm. Od poniedzia³ku, 9 bm. zdalnie ucz¹ siê równie¿ uczniowie klas I-III podstawówek. (sko) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.