klasa

Przemyœl, 04.06.2020. Koronawirus w Polsce. Przygotowania do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Kazimierza Morawskiego w Przemyœlu, 4 bm. Tegoroczny egzamin dojrza³oœci rozpocznie siê w poniedzia³ek, 8 bm. Jego przesuniêcie wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju. (dd/doro) PAP/Darek Delmanowicz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.