Czarnek: szkoły specjalne będą korzystały ze szczególnej pomocy i wsparcia

Zobacz

- Reklama -

Szef resortu edukacji i nauki uczestniczył w czwartek w święcie szkoły w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie będącą publiczną placówką m.in. dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem. Uroczystość zorganizowano z okazji zbliżającej się rocznicy urodzin patronki szkoły Marii Konopnickiej.

Jak przyznał minister Czarnek, jego wizyta w dniu święta tego typu placówki jest po to, by podkreślić, że Polska ma szczególne osiągnięcia w zakresie szkolnictwa specjalnego.

„Rozwój szkolnictwa specjalnego w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce, to wielka wartość, którą musimy wzmacniać. Nie ma mowy w ministerstwie edukacji, nie ma mowy w polskim rządzie o jakimkolwiek osłabianiu, czy wręcz likwidacji szkolnictwa specjalnego. To są jakieś pogłoski, które chodzą i wynikają z jakiegoś niezrozumienia tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji i Nauki” – zapewnił.

Dodał, że drogą do tego, by jeszcze lepiej i pełniej uczyć oraz wychowywać wszystkie dzieci – bez względu na pełnosprawność lub niepełnosprawność oraz jego stopień – jest wzmacnianie i rozwijanie szkolnictwa specjalnego.

„Cieszę się bardzo pani dyrektor, cieszę się bardzo droga Elu, że możemy tutaj w Warcie w zespole szkół wyjątkowych tę sprawę podkreślić. Możemy zapewnić, że tego rodzaju placówki, jak Zespół Szkół Specjalnych w Warcie będą korzystały ze szczególnej pomocy i wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki” – zadeklarował minister Czarnek.

Poinformował, że dyrektor placówki Elżbieta Słowińska będzie członkiem stałego zespołu doradczego ministra edukacji i nauki ds. rozwoju szkolnictwa specjalistycznego. „Bo jedną z rzeczy, która jest pewna, to ta, że chcemy iść w kierunku zmiany nazwy tego rodzaju placówek. To są placówki specjalistyczne i chyba zespół szkół specjalistycznych to byłaby lepsza nazwa i podkreślająca jeszcze bardziej wagę tej szkoły dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z rozmaitymi niepełnosprawnościami” – zaznaczył.

Szef MEiN podziękował dyrektor ZSS w Warcie oraz całemu gronu pedagogicznemu za pracę z dziećmi i młodzieżą.

W rozmowie z dziennikarzami Czarnek powtórzył, że tego typu placówki mogą liczyć na szczególne wsparcie pod każdym względem. Zapewnił, że resort edukacji i nauki chce rozwijać szkolnictwo specjalne, ponieważ – jak mówił – nie ma alternatywy dla dwutorowej edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

„W tego rodzaju placówkach na wyjątkowo wysokim poziomie uczą się dzieci, które w szkołach ogólnodostępnych nie miałby takiej opieki i takiego podejścia specjalistycznego do edukacji ze względu na ich niepełnosprawności. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie jest wizytówką szkolnictwa specjalnego. Będziemy rozwijać tę placówkę również pod kątem infrastrukturalnym” – wyjaśnił.

ZSS w Warcie jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi; niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Warcie. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak

bap/ krap/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -