Przemys³aw Czarnek

Warszawa, 14.01.2021. Minister edukacji i nauki Przemys³aw Czarnek podczas konferencji prasowej w siedzibie MEN w Warszawie, 14 bm. Konferencja dotyczy³a powrotu uczniów do szkó³ po feriach i kolejnych wsparciach dla nauczycieli prowadz¹cych nauczanie zdalne. (kf) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.