Czechy: premier Polski dziękuje za 30 lat współpracy z Czechami, Węgrami i Słowacją

FOTO: PAP

Premier napisał, że upadek komunizmu w Europie był przełomowym momentem dla uwolnienia ogromnego potencjału drzemiącego w krajach Europy Środkowej i otworzył dla nich nowe perspektywy. „Wzajemne wsparcie i współpraca sprawiły, że już w 1999 roku Polska, Węgry i Czechy weszły do struktur NATO, a niedługo później dołączyła do nich Słowacja. Natomiast od 2004 roku wszystkie kraje V4 są pełnoprawnymi państwami członkowskimi UE, mającymi aktywny wpływ na rozwój jej polityk i wzmacniającymi jej konkurencyjność gospodarczą”.

Premier RP podkreślił, że kraje Grupy Wyszehradzkiej, dzięki współpracy mają mocniejszą pozycję przetargową w strukturach UE, w reprezentowaniu interesów regionu oraz w przedstawianiu celów strategicznych na arenie międzynarodowej. Zaznaczył, że choć kraje V4 nie zgadzają się ze sobą we wszystkim, to pole ich wspólnych interesów jest bardzo szerokie. „Dowodzi tego regularna i intensywna współpraca w dziesiątkach sfer branżowych, takich jak bezpieczeństwo, migracja czy solidarność polityczna, ale też rozwijanie wspólnego rynku i gospodarki cyfrowej” – napisał premier Morawiecki.

Polski premier podkreślił znaczenie współpracy kulturalnej i działalności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który powstał w 2000 r. i zbliża do siebie nasze społeczeństwa. Fundusz sfinansował już ponad 2400 studenckich stypendiów i umożliwił realizację blisko 6 tysięcy projektów w krajach V4 oraz krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich.

Zdaniem premiera RP obecna, ciężka sytuacja pandemiczna pokazała rzeczywistą przyjaźń między naszymi krajami. „Pandemia, która wybuchła także w Europie, wyraźnie pokazała znaczenie dobrosąsiedzkiej współpracy w zwalczaniu skutków sytuacji kryzysowych. Dzielenie się informacjami i know-how, wysyłanie środków medycznych między krajami Grupy czy utworzenie pandemicznego centrum koordynacyjnego V4, to tylko niektóre możliwości przyczyniające się do utrzymania zagrożenia w ryzach i uzgadniania działań w walce z pandemią” – zaznaczył Morawiecki.

Zwrócił się też bezpośrednio do Czechów wyrażając nadzieję, że kolejne miesiące i lata pozwolą nadal aktywnie umacniać i rozwijać przyjaźń i współpracę z Republiką Czeską. „Bogactwo naszej kultury, historii, wspólnych sąsiedzkich doświadczeń wpływają na szczególną bliskość naszych narodów. Liczymy też na dalsze umacnianie naszych więzi handlowych i partnerstwo gospodarcze w ramach jednolitego rynku UE” – napisał premier RP.

Zwrócił też uwagę, że V4 obecnie stawia na projekty, które poprawią poziom cyfryzacji. Zauważył, że w latach 2017-2019 gospodarka cyfrowa w Europie Środkowo-Wschodniej rosła o prawie 8 proc. rocznie, znacznie szybciej niż w pięciu największych gospodarkach Europy Zachodniej. Podkreślił, że Czechy m.in. prezentują wysoki stopień digitalizacji w obszarze sztucznej inteligencji. „Dziś Grupa Wyszehradzka to region dynamicznego, zrównoważonego rozwoju o ogromnej sile przyciągania inwestycji, który dąży do kreatywnego przywództwa w sercu Europy. Dlatego z ogromnymi oczekiwaniami wkraczamy w nową dekadę i wierzymy w kontynuowanie aktywnej i efektywnej współpracy w ramach V4, która służy naszym obywatelom, krajom i całej UE” – zakończył tekst premier RP, dziękując w imieniu polskiej prezydencji w V4 i całego narodu polskiego za 30-letnią ścisłą i braterską współpracę.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)

ptg/wr/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.