Czerwińska: wspólnie z Kukiz’15 chcemy wyeliminować korupcję z życia publicznego

Zobacz

- Reklama -

W środę w Sejmie złożony został przez grupę posłów Kukiz’15, PiS oraz koła Polskie Sprawy projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej. Proponowane rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ich głównym celem jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.

Rzeczniczka PiS w rozmowie z PAP zapewniła, że kwestia przejrzystości życia publicznego i podejmowania wszelkich działań, by skutecznie wyeliminować korupcję z życia publicznego jest wspólnym celem zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości jak i Kukiz’15. „W tej kwestii myślimy podobnie, ta sprawa nas łączy” – powiedziała.

„Wspólne złożenie tego projektu do laski marszałkowskiej, to efekt wielu konstruktywnych spotkań i rozmów o Polsce przeprowadzonych pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i szefem Kukiz’15 Pawłem Kukizem” – dodała.

Czerwińska wyraziła jednocześnie nadzieję na kolejne wspólne inicjatywy legislacyjne. „To pierwszy wspólny projekt, ale mamy nadzieję, że będą kolejne projekty dzięki którym będziemy dalej naprawiać funkcjonowanie państwa w wielu obszarach. Jeśli są parlamentarzyści spoza Zjednoczonej Prawicy, którzy konstruktywnie chcą w tym procesie uczestniczyć i mieć na niego wpływ, to należy się tylko cieszyć i przyjąć to z uznaniem” – powiedziała rzeczniczka PiS.

W poniedziałek lider Kukiz’15 Paweł Kukiz potwierdził wcześniejsze informacje PAP o podpisaniu umowy o współpracy programowej z PiS. Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

Politycy Kukiz’15 od wielu miesięcy rozmawiali z PiS na temat porozumienia programowego, które miałoby polegać na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw. Oprócz kwestii ustawy antykorupcyjnej, Kukizowi zależy m.in. na tym, aby wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju oraz rozpocząć prace nad wprowadzeniem mieszanej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu.

Projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej przewiduje m.in. że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec osób skazanych za przestępstwa korupcyjne zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk albo wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub wykonywania wszelkiej lub określonej pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Projekt zakazuje też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz ze sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Ten przepis miałby jednak nie objąć osób, które uzyskały mandat w parlamencie lub funkcję w samorządzie przed wejściem w życie ustawy.

Ponadto projektowane jest m.in. wprowadzenie obowiązku prowadzenia i aktualizowania przez każdą partię polityczną rejestru wpłat oraz rejestr umów. „Oba rejestry będą prowadzone w formie elektronicznej i będą niezwłocznie aktualizowane i publikowane w BIP, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł się z nimi zapoznać” – podkreślono w uzasadnieniu projektu. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mok/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -