- Reklama -

Człowiek – najbardziej spocony wśród naczelnych

Zobacz

- Reklama -

Ludzka skóra pokryta jest wyjątkowo dużą liczbą gruczołów potowych, mniej więcej 10 razy większą niż w przypadku szympansów czy makaków. Z najnowszych badań wynika, że odpowiadają za to nagromadzone w trakcie naszej ewolucji zmiany genetyczne na obszarze DNA zwanym wzmacniaczem transkrypcji. To z tego powodu człowiek jest najbardziej spoconym przedstawicielem naczelnych.

Większa liczba gruczołów potowych sprawia, że ludzki organizm może efektywniej się chłodzić. Temu przystosowaniu ewolucyjnemu towarzyszyła utrata owłosienia. W wyniku braku owłosienia chłodzenie przez skórę stało się bardziej efektywne. Z kolei dzięki skuteczniejszemu chłodzeniu wcześni ludzie mogli intensywniej biegać czy polować na upalnej afrykańskiej sawannie.

Naukowcy z University of Pennsylvania (USA) odkryli początkowo, że u myszy gen o nazwie Engrailed 1 związany jest z gęstością rozmieszczenia gruczołów potowych. Założyli, że podobny mechanizm może działać również u ludzi.

Na aktywność danego genu wpływają często pobliskie obszary DNA, zwane obszarami wzmacniaczy. Mogą one pomagać w ekspresji genu. W trakcie badań zidentyfikowano taki obszar wzmacniający (o kryptonimie hECE18). Co więcej, wykazano, że ludzka wersja tego obszaru jest bardziej aktywna niż u małp.

Wcześniejsze badania dotyczące specyficznych cech, które wyewoluowały u człowieka, takich jak zdolność do posługiwania się mową, wskazywały na złożone zmiany genetyczne, obejmujące wiele genów. Tym razem okazało się, że ludzka wyjątkowa potliwość wynika z działania jednego obszaru i jego kumulującej się mutacji. Mutacje prowadziły do zwielokrotniania się liczebności gruczołów potowych.

„Poważne rany lub oparzenia często niszczą gruczoły potowe w skórze. Jak dotąd nie wiemy, w jaki sposób doprowadzić do ich regenerowania się” – opisuje główna autorka badań, Yana Kamberov. Jak dodaje, wyniki badań jej zespołu być może pomogą w odpowiedzi na to pytanie.

Więcej: https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2021/april/the-chillest-ape-how-humans-evolved-a-super-high-cooling-capacity (PAP)

krx/ agt/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -