Przemys³aw Daca

W³oc³awek, 13.02.2021. Prezes Wód Polskich Przemys³aw Daca podczas spotkania prasowego na terenie Obiektu Hydrotechnicznego SW W³oc³awek, 13 bm. Konferencja dotyczy³a aktualnej sytuacji na Wiœle i Zbiorniku W³oc³awek oraz rozpoczêcia akcji lodo³amania. (t¿/amb) PAP/Tytus ¯mijewski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.