Debata MRPiT: kwestie prawne i cyfryzacja kluczowe w problemach sektora MŚP

Zobacz

- Reklama -

Dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych Grzegorz Płatek ocenił, że w ciągu ostatnich kilku lat w polskim sektorze MŚP i jego relacji z administracją publiczną zaszły zmiany, których istotnym elementem jest dialog z przedsiębiorcami.

„Co kilka lat zbieramy propozycje w ramach debat i konsultacji. Są one poddawane wewnętrznej analizie i raz na półtora roku bądź raz na dwa lata wypracowujemy pakiety regulacyjne” – powiedział Płatek. Jak wskazał, owocem tego jest m.in. reguła prawna, kierująca działanie legislacji w stronę pouczania przedsiębiorcy, nie zaś nakładania na niego kar, a także ustawa o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym.

„Innym blokiem prac są sprawy związane z sukcesją, a także nowa ustawa o prawie zamówień publicznych. Największą zmianą jest jednak konstytucja biznesu, która wprowadza ogólne podstawy relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną” – ocenił Grzegorz Płatek.

Dyrektor departamentu małych i średnich przedsiębiorstw MRPiT Wojciech Paluch uważa, że jedną z istotnych zmian prawnych, które stwarzają otoczenie przyjazne przedsiębiorcom, jest możliwość zawieszenia działalności bezterminowo. „Zostawiliśmy swobodę decyzji o tym, jak długo przedsiębiorca chce być zawieszony, jemu samemu” – powiedział. „To nie państwo decyduje, jakie są potrzeby przedsiębiorcy, to on sam ma większe pole manewru” – dodał.

Jak wskazał Paluch zmiany, które resort wprowadza w regulacjach dotyczących firm, bardzo często są wskazywane przez samych przedsiębiorców. Przykładem tego jest regulacja, która ma zablokować możliwość stosowania klauzul niedozwolonych wobec przedsiębiorców, którzy są też konsumentami i nabyli na fakturę produkt dla swojej firmy, który okazał się wadliwy.

Reprezentujący PARP dyrektor departamentu rozwoju start-upów Marcin Seniuk wskazał, że aspekty prawne działalności MŚP znajdują swoje odzwierciedlenie również w sytuacji polskich start-upów. Wsparcie prawne jest dla firm z tego segmentu kluczowym elementem, bo „ryzyka rynkowe wpisane w sektor są oczywiste” – ocenił Seniuk.

Jego zdaniem wsparcie dla start-upów związane jest przede wszystkim z obsługą relacji inwestorskich, a coroczne dotacje pochodzące z MRPiT niezbędne w realizacji zadań, choć – jak ocenił – środki na ten cel wciąż są za małe, gdyż zapotrzebowanie dwukrotnie przewyższa ich wielkość. Jak zapowiedział Seniuk, w III kwartale PARP będzie otwierać konkurs, w którym start-upy będą mogły otrzymać darmowe usługi pomagające „obronić swój pomysł w relacji z rynkiem”.

Ryzyka związane z cyfryzacją, takie jak blockchain czy kryptowaluty, zdaniem Seniuka niwelowane są w sektorze start-upów na poziomie regulacyjnym przez działania akceleratorów.

Zdaniem dyrektora departamentu gospodarki cyfrowej w MRPiT Dominika Wójcickiego, jeśli chodzi o aspekt prawny działalności MŚP, to rolą resortu jest stworzenie możliwości, z których przedsiębiorca może skorzystać, i na tym polegają jego zadania legislacyjne. Następnie, według Wójcickiego, zadaniem ministerstwa jest wytłumaczenie przedsiębiorcom, jak z tych możliwości mogą korzystać, i temu ma służyć zaprojektowany przez MRPiT serwis biznes.gov.pl. W maju portal ten – jak mówił – odnotował 6 mln odsłon. „Coraz więcej przedsiębiorców wskazuje go jako źródło pożytecznych informacji” – powiedział.

Jak dodał, obecnie 50 proc. usług, które przedsiębiorcy dokonują w związku z zakresem działalności MRPiT, odbywa się online. „Projektujemy już e-doręczenia. To sposób, który może pozwolić zastąpić korespondencję papierową i coś, o czym chcemy dziś rozmawiać z przedsiębiorcami” – powiedział Wójcicki. (PAP)

mfr/ pad/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -