samolot Luxair

Kraków, 18.12.2020. Samolot linii lotniczych Luxair witany na p³ycie Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II w Krakowie, 18 bm. Narodowy przewoŸnik Luksemburga uruchomi³ nowe po³¹czenie do stolicy Ma³opolski. Loty z i do Luksemburga bêd¹ odbywa³y siê dwa razy w tygodniu. (olm) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.