Paulina Hennig-Kloska

Warszawa, 22.07.2020. Pos³anka KO Paulina Hennig-Kloska przemawia na sali obrad Sejmu w Warszawie, 22 bm. Sejm rozpocz¹³ trzydniowe posiedzenie. Pos³owie maj¹ m.in. wys³uchaæ informacji premiera na temat postanowieñ porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu UE. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.