szczepienie

Ró¿anka, 19.01.2021. Koronawirus w Polsce. Szczepienie zorganizowane w domu pomocy spo³ecznej Senior w miejscowoœci Ró¿anka ko³o W³odawy, 19 bm. Trwaj¹ szczepienia pensjonariuszy domów pomocy spo³ecznej przeciw COVID-19. Osoby te otrzymuj¹ szczepionkê na miejscu w placówce, w której przebywaj¹. Rz¹d szacuje, ¿e szczepienie otrzyma ok. 70 tys. mieszkañców DPS-ów. (wj/awol) PAP/Wojtek Jargi³o

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.