Strona główna Dworczyk: dziękuję Polakom, w szczególności przedsiębiorcom, za odpowiedzialność w czasie pandemii Micha³ Dworczyk, Waldemar Buda, Jaros³aw Obremski, Miros³awa Stachowiak-Ró¿ecka, Marcin GwóŸdŸ, Jaros³aw Kresa, Marcin Krzy¿anowski, Grzegorz Macko

Micha³ Dworczyk, Waldemar Buda, Jaros³aw Obremski, Miros³awa Stachowiak-Ró¿ecka, Marcin GwóŸdŸ, Jaros³aw Kresa, Marcin Krzy¿anowski, Grzegorz Macko

Wroc³aw, 03.02.2021. Szef KPRM Micha³ Dworczyk (3L), wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (L), wojewoda dolnoœl¹ski Jaros³aw Obremski (5P), pos³owie PiS Miros³awa Stachowiak-Ró¿ecka (2P) i Marcin GwóŸdŸ (3P), wicewojewoda dolnoœl¹ski Jaros³aw Kresa (P) oraz wicemarsza³kowie województwa dolnoœl¹skiego Marcin Krzy¿anowski (4P) i Grzegorz Macko (2L) podczas konferencji prasowej w Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim, 3 bm. (jm) PAP/Maciej Kulczyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.