Micha³ Dworczyk

Warszawa, 18.11.2020. Szef KPRM Micha³ Dworczyk na sali obrad Sejmu, 18 bm. W harmonogramie posiedzenia znalaz³o siê m.in. drugie czytanie projektu noweli PiS o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19. (sko) PAP/Rafa³ Guz

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.