punkt szczepieñ przeciwko COVID-19

Bia³ystok, 27.12.2020. Koronawirus w Polsce. Punkt szczepieñ przeciwko COVID-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny w Bia³ymstoku, 27 bm. W pierwszej grupie zaszczepionych pacjentów, tzw. „grupie zero” znaleŸli siê pracownicy s³u¿b medycznych. (ar/doro) PAP/Artur Reszko

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.