Micha³ Dworczyk

Warszawa, 13.10.2020. Minister, cz³onek Rady Ministrów oraz szef KPRM Micha³ Dworczyk podczas konferencji prasowej, 13 bm. w kancelarii premiera w Warszawie. Briefing dotyczy³ dzisiejszej wideokonferencji premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Premier Morawiecki mia³ kontakt z funkcjonariuszem SOP, u którego stwierdzono zaka¿enie koronawirusem i w zwi¹zku z tym jest na kwarantannie. (wo/doro) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.