Micha³ Dworczyk

Warszawa, 11.01.2021. Szef KPRM i pe³nomocnik rz¹du do spraw narodowego programu szczepieñ ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Micha³ Dworczyk na konferencji prasowej po udziale w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia nt. realizacji Narodowego Programu Szczepieñ, 11 bm. w Senacie w Warszawie. (jm) PAP/Pawe³ Supernak

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.