Dzięki ustawie dowiemy się, ile tracimy wody do spożycia

Udostępnij

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają wdrożyć postanowienia unijnej dyrektywy z 16 grudnia 2020 r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwa członkowskie zobowiązane są do dokonania transpozycji wspólnotowych przepisów do 12 stycznia 2023 r.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych, nowe przepisy m.in. określą obowiązki dostawców wody, które obejmować będą badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie wewnętrznej kontroli jakości wody.

Doprecyzowane ponadto mają zostać kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz procedur w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które obejmą – monitoring jakości wody, ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, oceny obszarowe jakości wody oraz procedowanie wniosków zgód na odstępstwa od spełniania wymagań jakościowych dla wody.

Jak wynika z wykazu, dostawcy wody oraz Wody Polskie będą musieli dokonywać ocen strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wielkości wycieków wody) oraz opracowywać plany działania w celu ograniczenia strat wody. Dostawcy wody będą musieli ponadto dokonywać ocen ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia w wodę, a także podejmować odpowiednie działania mające na celu zarządzanie tym ryzykiem. Takie plany mają być opiniowane przez Wody Polskie.

Nowe przepisy przewidują również zobowiązanie właścicieli lub zarządców nieruchomości do wykonywania ocen ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych, uregulowanie procedur nabywania uprawnień do wykonywania tych ocen.

Po zmianie przepisów gminy, a także dostawcy wody będą musieli identyfikować osoby lub grupy ludności, które są pozbawione dostępu albo mają ograniczony dostęp do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Będą również zobowiązane do prowadzenia działań naprawczych w tym względzie.

W wykazie dodano, że projekt szczegółowo ureguluje obowiązki dostawców wody w zakresie informowania konsumentów o jakości, cenach i zużyciu wody, a także określi środki przekazywania tych informacji.

Odpowiedzialnym za przygotowanie projektu nowelizacji ustawy będzie resort infrastruktury, a przyjęcie projektu przez rząd planowane jest na czwarty kwartał br. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Rzeczkowska: Utrzymanie ratingu podkreśla konkurencyjność naszej gospodarki

S&P kolejny raz utrzymała wysoką ocenę ratingową Polski, podkreślając konkurencyjność naszej gospodarki, silną pozycję zewnętrzną i dobrą sytuację naszych finansów publicznych - wskazała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska, odnosząc się do oceny ratingowej S&P.

Młodzi ludzie regulują zobowiązania. Oddali wierzycielom prawie 350 mln zł

Zaległe zobowiązania młodych między 18 a 24 rokiem życia zmniejszyły się do 853 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Według analityków zaległości najczęściej nie spłacają młodzi mężczyźni, a rekordzista ma ponad 708 tys. zł długu.
- Reklama -

REKLAMA