Dziewczynki są bardziej empatyczne wobec innych niż chłopcy

Zobacz

- Reklama -

Dotychczasowe badania nad empatią dostarczyły dowodów na to, że to kobiety odczuwają więcej empatii niż mężczyźni, jednak podejrzewa się, że jest to spowodowane chęcią sprostania oczekiwaniom społecznym i kulturowym. Jak wynika z najnowszego badania, dziewczęta okazują więcej empatii niż chłopcy, nawet w przypadku gdy nie wiedzą, że są obserwowane przez społeczeństwo. Według badaczy, może to dostarczać dowodów na to, że kobiety posiadają naturalną większą zdolność do odczuwania empatii niż mężczyźni.

Joyce F. Benenson, psycholog z University of Quebec w Kanadzie, wraz ze współpracownikami zaprojektowali badanie, do którego zrekrutowali 110 dzieci w wieku od 5 do 7 lat i połączyli je w pary – 32 pary dziewczynek i 23 pary chłopców. Dzieci znały się nawzajem, jednak nie były przyjaciółmi lub wrogami. Badacze dopasowali pary dzieci zgodnie z płcią, ponieważ wcześniejsze badania sugerowały, że odczuwamy większą empatię w stosunku do osób tej samej płci – zatem każda różnica w empatii między płciami powinna być łatwiejsza do zauważenia.

Celem badania było obserwowanie zachowania dzieci, gdy jedno z nich znalazło się w nieprzyjemnej sytuacji. Każdą parę dzieci zabrano więc do sali, w której znajdowały się jedynie dwa kosze z klockami przy wejściu i stół na drugim końcu sali. Następnie spytano dzieci, czy chciałyby wziąć klocki na stół i zbudować wieżę. Eksperymentator ostrzegł dzieci, że jeden z koszy ma usterkę i gdyby dzieciom wypadły z niego klocki, mają je wziąć w ręce i zanieść na stół.

Następnie, dzięki kamerom umieszczonym w salach, naukowcy obserwowali zachowanie dzieci, gdy jeden z niesionych przez dziecko koszy się rozpadł, a na podłogę rozsypały się klocki. Zespół skupił się na reakcjach drugiego dziecka i ocenił je według czterech wskaźników empatii: patrzenie na kolegę przez ponad trzy sekundy, zaprzestanie własnej aktywności (budowania wieży) na dłużej niż sekundę, zaprzestanie aktywności do czasu, gdy drugie dziecko położy klocek na wieży i aktywnie interweniować, podnosząc kosz lub klocki, tym samym pomagając koledze.

Dziecko mogło zaangażować się w każde, lub żadne z badanych zachowań empatycznych. Tak więc 7 dziewczynek i 5 chłopców nie przejawiało żadnych zachowań empatycznych, natomiast jedynie 8 dziewcząt (i żaden z chłopców) zaangażowało się we wszystkie 4 zachowania. Najczęstszym zaobserwowanym zachowaniem było przyglądanie się przez ponad 3 sekundy dziecku, którego kosz się rozpadł i poczekanie, aż przyniesie ono na stół wszystkie klocki zanim sam zacznie budować wieżę – to zachowanie ujawniło się wśród 25 dziewczynek i 18 chłopców.

“Dziewczynki przejawiały więcej empatii niż chłopcy” – zauważyli badacze. „Jest wysoce prawdopodobne, że dziewczynki i kobiety naturalnie odczuwają większą empatię i wykazują większą troskę o osoby, które potrzebują wsparcia” – dodają.

Naukowcy twierdzą, że wyniki ich badania mogą przedstawiać behawioralne wskaźniki różnic płciowych w odczuwaniu empatii. Zaznaczają jednak, że – według poprzednich badań – dziewczęta są bardziej cierpliwe od chłopców, oraz że chłopcy chętniej konkurują ze sobą, stąd być może mniej z nich okazywało empatię wobec kolegów. Według badaczy, potrzeba więcej badań, aby z pewnością stwierdzić, że chłopcy są mniej empatyczni niż dziewczynki.

Więcej na ten temat: https://www.nature.com/articles/s41598-021-87214-x (PAP)

Autorka: Agnieszka Niewińska-Lewicka

anl/ agt/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -